Landelijke Studentenvakbond

LSVb dient klacht in bij AFM

Persberichten - dinsdag 13 januari 2015

Juist de overheid moet zich aan eigen regels houden

UTRECHT Zojuist heeft de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) een klacht tegen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ingediend bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Het ministerie houdt zich niet aan eigen regels die horen bij het aanbieden van leningen. Uitspraken van minister Bussemaker als: ’Lenen is heel normaal’ tijdens politieke debatten onderstrepen deze nonchalante houding betreffende eerlijke voorlichting over het aangaan van leningen. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: ‘Juist de overheid zou eerlijk en transparant moeten zijn over de risico’s van leningen.’

Als het leenstelsel de Eerste Kamer overleeft wordt van minderjarige studenten verwacht dat zij een enorme schuld aangaan om te kunnen studeren. Deze studenten worden echter nergens geïnformeerd over de risico’s van het aangaan van een lening. De minister ziet lenen als heel normaal, ook voor minderjarigen. Hoven: ‘Overal worden mensen gewaarschuwd: ‘Geld lenen kost geld’, maar de minister prijst het studenten actief aan.’

Daarnaast gaat de klacht in op de studieschulden van mbo-scholieren die de overstap maken naar het hbo. De voorwaarden waaronder de mbo-scholieren hun huidige studieschuld kunnen afbetalen, worden automatisch omgezet naar de voorwaarden van het leenstelsel wanneer zij het hoger onderwijs betreden. Hoven: ‘Dat is het veranderen van de regels tijdens het spel.’ Deze regeling werpt een onacceptabele drempel op voor de toegang tot het hoger onderwijs.

De LSVb verzoekt de AFM met de ingezonden klacht een onderzoek in te stellen naar de handelswijze van OCW en erop toe te zien dat ook het ministerie voldoet aan de regels die de overheid zelf heeft gesteld.