Landelijke Studentenvakbond

Student ontevreden over functioneren examencommissie

Persberichten - woensdag 17 december 2014

Studenten vinden examencommissies niet onafhankelijk, niet transparant en het is hen niet duidelijk dat ze beroep kunnen aantekenen bij het CBE (College van Beroep voor de Examens).
Examencommissies geven onvoldoende toelichting op hun besluiten en over de mogelijkheden om bezwaar of beroep in te stellen. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: ‘Meer dan 70% van de studenten ziet de examencommissie niet als onafhankelijk. Dit is onacceptabel voor een dergelijk belangrijk orgaan binnen de opleiding.

Ook de transparantie van de examencommissies laat sterk te wensen over: slechts 16% van de respondenten geeft aan de examencommissie transparant te vinden. Zo is het veel studenten bijvoorbeeld niet duidelijk wie er in de examencommissie zitten. Daarnaast geeft meer dan een derde van de studenten aan dat een bepaald besluit van de examencommissie onvoldoende gemotiveerd is. Van de studenten die het oneens waren met een besluit van de examencommissie, is 73% niet naar het CBE gestapt. De meest genoemde redenen zijn dat ze niet wisten dat die mogelijkheid bestond of dat het te veel tijd kost en dat het “toch geen zin heeft.”

De LSVb juicht het toe dat het vanaf 1 januari 2015 ook voor universiteiten verplicht is een extern lid op te nemen in de examencommissie. De LSVb dringt er echter zeer sterk op aan dat examencommissies zich houden aan het motiveringsbeginsel en hun plicht een rechtsmiddelenclausule toe te voegen aan elk besluit. Tom Hoven: ‘Het is ontzettend belangrijk en bovendien wettelijk verplicht dat het voor studenten duidelijk is waarom een besluit is genomen en wat hun opties zijn.‘ Op deze manier wordt de examencommissie transparanter en zal daardoor eerder geneigd zijn objectieve en deskundige besluiten te nemen.