Landelijke Studentenvakbond

Persreactie Stop Het Leenstelsel op de stemmingen in de Tweede Kamer

Persberichten - maandag 10 november 2014

Zojuist heeft de Tweede Kamer met een meerderheid gestemd voor de invoering van het leenstelsel in het hoger onderwijs. De coalitie van Stop Het Leenstelsel is teleurgesteld dat de Tweede Kamer hiermee heeft ingestemd, maar vertrouwt erop dat de Eerste Kamer genoeg wijsheid heeft om in te zien dat het leenstelsel niet deugt. Tom Hoven, woordvoeder namens Stop Het Leenstelsel: ‘De meerderheid in de Eerste Kamer is erg krap, we verwachten het leenstelsel hier zal worden tegengehouden. It’s not over Jet!’

Stop Het Leenstelsel roept alle studenten, scholieren, ouders, docenten en sympathisanten op om vrijdag om 13:00 uur aanwezig te zijn bij de manifestatie tegen het leenstelsel op het Malieveld in Den Haag. Hoven: ‘Met zijn allen kunnen we een duidelijk signaal afgeven naar de Eerste Kamer. Zo kunnen we het leenstelsel een halt toe roepen, net zoals we dat met de langstudeerboete in 2011 hebben gedaan.’

Als grootste bezwaar ziet Stop Het Leenstelsel het wegvallen van de basisbeurs, hierdoor zullen studenten met steeds hogere schulden afstuderen. Veel studenten en scholieren weten nog niet goed genoeg wat het leenstelsel inhoudt. De komende dagen zal Stop Het Leenstelsel nog op vele scholen en universiteiten te vinden zijn om te informeren over het leenstelsel en de manifestatie te promoten.