Landelijke Studentenvakbond

Ook huidige studenten gepakt door leenstelsel

Persberichten - donderdag 16 oktober 2014

Minister Bussemaker wil met haar wetsvoorstel niet alleen een leenstelsel invoeren, maar ook de aftrek van studiekosten afschaffen. Hierdoor zullen door invoering van een leenstelsel niet alleen aankomende studenten geld mislopen, maar ook huidige studenten. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: ‘De minister is blijkbaar niet tevreden met het bezuinigen op toekomstige studenten, ze wil ook huidige studenten pakken’.
In het huidige stelsel kunnen studenten die studiefinanciering hebben studiekosten zoals collegegeld en boeken aftrekken van de belasting. Als het wetsvoorstel om een leenstelsel in te voeren aangenomen wordt zal deze bezuiniging direct ingaan, ook voor studenten die nu nog studiefinanciering krijgen. Tom Hoven: ‘Deze extra bezuiniging zal het inkomen van studenten nog verder onder druk zetten’.
Eerder berichtte de LSVb al over hoe het leenstelsel in strijd is met kinderrechten en hoe de haastige invoering van het nieuwe stelsel miljoenen extra kost doordat DUO nog niet klaar is voor de invoering van het leenstelsel.
Op 14 november zal de LSVb samen met 13 andere organisaties een manifestatie houden tegen het leenstelsel op het Malieveld in Den Haag. Voor meer informatie zie www.stophetleenstelsel.nl