Landelijke Studentenvakbond

Leenstelsel ondermijnt kinderrechten

Persberichten - dinsdag 07 oktober 2014

Het leenstelsel is mogelijk in strijd met het internationale Kinderrechtenverdrag. Dit verdrag stelt dat de overheid steun en bijstand moet verlenen aan minderjarige kinderen om te zorgen dat zij een toereikende levensstandaard hebben. In Nederland is dit geregeld door de kinderbijslag. De basisbeurs voor minderjarige studenten zou komen te vervallen door de invoering van een leenstelsel, terwijl hun ouders geen recht hebben op kinderbijslag. Minderjarige studenten vallen hierdoor dus tussen wal en schip. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: “Dit gat is typerend voor het hele wetsvoorstel, je begint je af te vragen of er ├╝berhaupt iemand goed over heeft nagedacht.”

Ouders van minderjarigen die niet studeren, hebben nu recht op kinderbijslag van ongeveer 1100 euro per jaar. Zodra minderjarigen starten met studeren, vervalt de kinderbijslag en hebben zij recht op de basisbeurs. Door de basisbeurs af te schaffen wordt het dus voordeliger om pas te beginnen met studeren na je 18e verjaardag om zo lang mogelijk de kinderbijslag op te kunnen strijken.

Eerder bleek het leenstelsel al in strijd te zijn met een internationaal VN-verdrag. De politiek heeft toen besloten dit naast haar neer te leggen. De LSVb hoopt dat de partijen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kinderrechten wel serieus nemen en afzien van dit absurde wetsvoorstel.

De LSVb zal samen met 13 andere (jongeren)organisaties op 14 november een manifestatie organiseren tegen het leenstelsel. We roepen alle studenten, scholieren en andere tegenstanders op hier aanwezig te zijn om een krachtig geluid af te geven richting Den Haag.