Landelijke Studentenvakbond

LSVb gefrustreerd over Rijksbegroting

Persberichten - maandag 15 september 2014

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is gefrustreerd over de begroting voor 2015 en de uitblijvende investeringen in het onderwijs. Uit de zojuist gepresenteerde Rijksbegroting blijkt dat er geen extra investeringen in het hoger onderwijs komen, ondanks het voornemen van minister Bussemaker om komend jaar de basisbeurs af te schaffen. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: “De minister wil komend jaar de basisbeurs voor studenten afschaffen, maar investeert zelf geen euro extra in het hoger onderwijs.”

Hoven: “De komende jaren zal Nederland door het leenstelsel talent mislopen. Studenten die wel gaan studeren zullen niets terugzien van het geld dat op hen bezuinigd wordt.”

Dit bericht zal verder aangevuld worden zodra er meer informatie bekend is