Landelijke Studentenvakbond

Pijnlijke lessen leenstelsel uit buitenland

Persberichten - dinsdag 29 juli 2014

Deze week is de studiefinanciering zowel in Engeland als in Schotland hot topic. In Engeland wordt de hoogte van het collegegeld losgelaten mits de universiteiten studieleningen van de overheid overnemen. In Schotland wordt gepleit voor herinvoering van studiebeurzen nadat de studieschulden afgelopen jaar met 58% zijn gestegen. De LSVb is geschrokken van deze ontwikkelingen en roept de politiek op om af te zien van de onhoudbare plannen voor een leenstelsel in Nederland.

Terwijl in onze buurlanden de gevolgen van verschillende leenstelsels keihard duidelijk worden, buigt de Raad van State zich momenteel over het wetsvoorstel voor een leenstelsel in Nederland. Tom Hoven, voorzitter van de LSVb: ‘Met deze lessen uit het buitenland is het onbegrijpelijk dat de plannen voor de invoering van een leenstelsel in Nederland worden doorgezet.’

Doordat in Engeland de afgelopen jaren de studieschulden explosief zijn gestegen kan de overheid deze leningen niet meer aan. Om dit risico af te dekken biedt de overheid universiteiten de mogelijkheid het maximum collegegeld te overschrijden mits de universiteiten zelf de leningen ervoor verstrekken. Hoven: ’De Britse overheid bezwijkt momenteel onder de lasten van het leenstelsel, dit signaal moet de Nederlandse politiek serieus nemen.’

Ook in Schotland zijn de schulden explosief gestegen, afgelopen jaar met maar liefst 58%. Om deze reden wordt in Schotland momenteel gepleit voor herinvoering van studiebeurzen om de sterk oplopende schulden een halt toe te roepen.