Landelijke Studentenvakbond

Studenten moeten betrokken worden in kwaliteitsslag onderwijs

Persberichten - maandag 23 juni 2014

Van de 212 opleidingen in de Geesteswetenschappen zijn er 26 onder de maat, zo maakte de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) vanochtend bekend. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) roept universiteiten op in te zetten op goede begeleiding van en communicatie naar studenten toe.

Alle opleidingen die met een onvoldoende zijn beoordeeld hebben één tot twee jaar om hun zaken weer op orde te krijgen. De LSVb benadrukt dat de communicatie naar en begeleiding van studenten nu cruciaal is. ‘Het niveau van de onvoldoende opleidingen moet zo snel mogelijk weer op orde zijn, maar studenten moeten wel meegenomen worden in deze kwaliteitsslag.’ Aldus Jorien Janssen, voorzitter van de LSVb. ‘Hiervoor is goede begeleiding door tutoren, docenten en studieadviseurs van cruciaal belang.’ Daarnaast moeten zowel huidig als aankomende studenten weten wat er aan de hand is en wat de opleiding gaat doen om het niveau te herstellen. Dit vraagt om duidelijke en eerlijke communicatie: wat speelt er bij de opleiding en wat gaat de opleiding doen om dit op te lossen?

De LSVb vraagt daarnaast om een kritische blik op de verdeling van het geld binnen universiteiten. De laatste jaren ligt de nadruk bij onderzoek en techniekopleidingen, in plaats van bij alfaonderwijs. De druk op de Geesteswetenschap werd hierdoor steeds groter en daar is zij nu de dupe van. ‘Al het onderwijs dient van voldoende niveau te zijn, zodat iedere student van de kwaliteit van zijn opleiding verzekerd is,’ aldus Janssen.

De LSVb heeft een speciale pagina in het leven geroepen met meer informatie over de hersteltrajecten: www.lsvb.nl/hersteltraject. Daarnaast kunnen studenten met vragen en klachten terecht bij de LSVb Studentenlijn. Janssen: ‘We kunnen ons voorstellen dat het nieuws bij sommige studenten zwaar valt, daarom willen we hen zo goed mogelijk informeren.’