Landelijke Studentenvakbond

Een maand huur bemiddelingskosten, wat vind jij?

Nieuwsbericht - dinsdag 10 juni 2014

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil een einde maken aan de bemiddelingskosten die nu vaak worden gevraagd bij kamerverhuur. Op dit moment staat een wetsvoorstel hierover open ter consultatie. Dit betekent dat iedereen zijn of haar mening over dit wetsvoorstel online kan aangeven. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) roept studenten op via de internetconsultatie te pleiten voor boetes bij overtreding.

Wat is het probleem?

Veel studenten hebben moeite om een kamer te vinden. Als zij er dan één vinden, moeten zij vaak ook nog eens hoge bemiddelingskosten betalen. Bemiddelaars zien een student als melkkoe. De LSVb heeft in het verleden al meerdere kerenaandacht gevraagd voor dit probleem. Veel studenten weten niet wat de exacte regels zijn en betalen dus meer dan redelijk is of wettelijk toegestaan. Door de aanhoudende kamernood durven studenten het niet aan om een rechtszaak te starten en gaan zij voor honderden euro’s het schip in.

Hoe zit het nu?

In de huidige wetgeving is het vragen van bemiddelingskosten aan zowel de verhuurder als de huurder al verboden bij verhuur van zelfstandige woonruimte. Zelfstandige woonruimte is een huis/appartement met eigen voordeur, keuken en badkamer. Bij onzelfstandige woonruimte (een kamer) is er een uitzondering. Deze wettelijke uitzondering is er uit angst dat verhuurder en huurder elkaar niet zouden vinden zonder bemiddeling. In de praktijk wordt er echter veel misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van studenten. Bemiddelaars vragen vaak een volle maand huur als bemiddelingskosten, veel meer dan redelijk is.
Het argument om bemiddelingskosten bij kamers wel toe te laten, is inmiddels achterhaald. Zoals in de memorie van toelichting valt te lezen is het voor een verhuurder heel makkelijk om via het internet (bijv www.kamernet.nl en www.kamertje.nl) woonruimte aan te bieden. Er is dan ook geen enkele reden meer om bemiddelingskosten te vragen.

LSVb: Wet gaat niet ver genoeg

Het wetsvoorstel is een stap in de goede richting, maar gaat nog lang niet ver genoeg om studenten echt te beschermen. Dat bemiddelingskosten vragen straks bij kamerverhuur niet meer mag is winst, maar nog steeds moet de student zijn gelijk via de rechter halen.
Dit zien we in de huidige praktijk al bij zelfstandige woningen. Ook daar betalen huurders nog te vaak voor bemiddeling. Dit mag dus niet, maar veel huurders zien op tegen een gang naar de rechter om deze kosten terug te halen.
De Landelijke Studenten Vakbond vindt dan ook dat het vragen van bemiddelingskosten tot een (bestuurlijke) boete moet leiden. Alleen zo weerhoudt je louche makelaars met eurotekens in de ogen ervan om steeds weer misbruik te maken van studenten die keihard woonruimte nodig hebben. Het wetsvoorstel wat nu ter consultatie ligt, gaat dus niet ver genoeg.

Een consultatie, wat kan ik doen?

Huurders, verhuurders, studenten en alle andere geïnteresseerd hebben via de consultatie de mogelijkheid om te laten weten wat zij vinden van het wetsvoorstel.Is dit wetsvoorstel een goed idee? Leidt het daadwerkelijk tot een betere positie van studenten of gaat het wetsvoorstel nog niet ver genoeg? Laat je mening hier horen!