Landelijke Studentenvakbond

Gevolgen leenstelsel nog te onduidelijk

Nieuwsbericht - maandag 09 juni 2014

Afgelopen donderdag 5 juni debatteerde de Tweede Kamer over het afschaffen van de basisbeurs. Tijdens dit debat bleek veel onduidelijkheid over de effecten van het leenstelsel. Mede daarom diende Michel Rog (Tweede Kamerlid CDA) vandaag een motie in om onderzoek te doen naar de effecten van het leenstelsel op de toegankelijkheid van het onderwijs, de schuldopbouw en op de Rijksbegroting.

De LSVb vindt het belangrijk dat de gevolgen van een leenstelsel duidelijk in kaart worden gebracht. ‘Eerdere onderzoeken lieten desastreuze gevolgen zien voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Het is daarom belangrijk dat zo snel mogelijk ook de exacte consequenties van dit leenstelsel op tafel komen voordat we hier verder over praten,’ Aldus Jorien Janssen, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond. ‘Minister Bussemaker probeert een hoge studieschuld als normaal te verkopen, maar noemt hierbij consequent verkeerde bedragen. Het lijkt mij tot haar takenpakket horen om middelbare scholieren eerlijk voor te lichten,’ aldus Janssen. De LSVb hoopt dat politieke partijen instemmen en de motie van Michel Rog ondersteunen.

Toegankelijkheid

Eerder onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet zien dat 10% van de studenten zonder basisbeurs zou afzien van een opleiding in het hoger onderwijs Daarnaast toonde onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) aan dat mbo’ers massaal niet meer doorstromen naar het hbo. Het nieuwe voorstel van minister Bussemaker is echter op een paar punten weer anders dan het voorstel waarop deze onderzoeken zijn gebaseerd. Het is daarom belangrijk dat er ook onderzoek komt naar de gevolgen van het stelsel dat nu op tafel ligt. Voor de LSVb staat het als een paal boven water dat studeren mogelijk moet zijn voor elke getalenteerde en gemotiveerde scholier, en niet alleen voor de student met het meeste geld.

Studieschuld

Ook de hoogte van de studieschuld van studenten is de afgelopen dagen veel in het nieuws geweest. Minister Bussemaker ging er in het debat afgelopen donderdag van uit dat de gemiddelde studieschuld met een leenstelsel €21.000 euro wordt. Een dag later wordt dit bedrag door NRC Next als ongefundeerd verklaard. De kans is groot dat met een leenstelsel de gemiddelde studieschuld zo’n €30.000 euro wordt. De huidige studieschuld is immers al €15.000 euro en enkel ter compensatie van de basisbeurs moet daar zo’n €15.000 euro bij worden opgeteld.

Gevolgen voor de Rijksbegroting

Hoge studieschulden hebben niet alleen invloed op studenten maar ook op de Rijksbegroting. Wanneer een studenten niet in staat is om binnen 35 jaar zijn of haar schuld af te betalen moet de overheid deze kwijtschelden. Wanneer de gemiddelde studieschuld toeneemt zal deze groep studenten steeds groter worden. Omdat de overheid dit geld wel al heeft uitgegeven kan dit leiden tot budgettaire problemen.