Landelijke Studentenvakbond

Hoorzitting deeltijdonderwijs

Verslag - dinsdag 13 mei 2014

Vanmiddag gaven verschillende partijen hun reactie op het adviesrapport over deeltijdonderwijs. Een adviescommissie onder leiding van Rinnooy Kan presenteerde dit rapport in maart aan minister Bussemaker. Naast vertegenwoordigers uit het publieke en private onderwijsveld en Tweede Kamerleden, zat ook de LSVb aan tafel. Het deeltijdonderwijs aantrekkelijk maken voor studenten stond vandaag centraal.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft opnieuw benadrukt dat het advies van Rinnooy Kan het deeltijdonderwijs niet aantrekkelijker zal maken voor studenten. Het advies stelt een experiment voor waarin de financiering aan hogescholen en universiteiten wordt gestopt. Wil je als student een deeltijdopleiding volgen, dan moet je bij de overheid aankloppen voor bonnen om je eigen onderwijs in te kopen. Waarom de LSVb dit een slecht voorstel vindt, kun je hier lezen. Bij de hoorzitting waren de meningen over dit bonnensysteem verdeeld, vertegenwoordigers van privaat onderwijs zijn hier voor, vertegenwoordigers uit het publieke onderwijsveld zijn hier tegen.

Er zijn echter simpele aanpassingen die het deeltijdonderwijs wel veel aantrekkelijker maken. Het huidige deeltijdonderwijs is in beton gegoten en sluit niet aan bij de wensen van de vaak drukke deeltijdstudent. De LSVb schreef een eigen rapport over deeltijdonderwijs wat aan deze inflexibiliteit tegemoetkomt. Met de introcutie van een nieuwe inschrijfvorm: ‘De Flexstudent’ komt de zeggenschap over het studietempo weer bij de student te liggen. Lees hier meer over deze inschrijvingsvorm. Dat deeltijdonderwijs flexibeler moet werd door alle aanwezige onderschreven. De LSVb wil graag in gesprek met deze partijen over De Flexstudent en mogelijke experimenten met deze inschrijfvorm.