Landelijke Studentenvakbond

Geef online jouw mening over medezeggenschap!

Nieuwsbericht - dinsdag 13 mei 2014

Studenten betrekken bij de vormgeving van het hoger onderwijs? Dat kan met medezeggenschap! Medezeggenschap is de officiële manier waarop student en docent inspraak leveren op het beleid van een hogeschool of universiteit. Helaas is deze inspraak niet altijd even vanzelfsprekend. Al een jaar spreekt minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) met de Tweede Kamer over de positie van medezeggenschap en manieren om deze te versterken. Op dit moment staat er een wetsvoorstel online, waar alle Nederlanders (dus ook jij!) op mogen reageren.

Met het wetsvoorstel dat nu online staat wil minister Bussemaker medezeggenschapsorganen meer invloed geven op het bestuur van de hogeschool of universiteit. “Dit klinkt heel mooi, maar er zitten nog heel wat haken en ogen aan het voorstel,” aldus Jorien Janssen, voorzitter van de LSVb. Zo staan er een aantal vragen in de consultatie waar de Tweede Kamer zich al over heeft uitgesproken. Hij nam twee glasheldere moties aan over informatierecht en de studentassessor. Wil de minister deze voorstellen alsnog uit de wet halen?

Ook mist de LSVb aandacht voor de versterking van faciliteiten en ondersteuning van medezeggenschapsraden. Alleen wanneer ze voldoende tijd, training, vergoeding en ambtelijke ondersteuning krijgen voor hun werk kan je goede input verwachten. Andere belangrijke punten zijn de mogelijkheid tot nietigverklaring bij geschillen en democratisch verkozen opleidingscommissies met instemmingsrecht op de hele onderwijs- en examenregeling, inclusief het studieprogramma. Al deze onderwerpen worden in het voorstel echter niet genoemd. Sterker nog, de minister lijkt de kamer blij te willen maken met een sigaar uit eigen doos. Ze geeft de medezeggenschap ruimte voor advies op het benoemen en ontslaan van onderwijsbestuurders. Op dit moment wordt de medezeggenschap hier al bij betrokken: wat de minister voorstelt bestaat dus al.

De internetconsultatie biedt wel een mooie kans voor iedereen met ideeën over medezeggenschap om zijn/haar mening te laten horen. Jorien Janssen, voorzitter van de LSVb; “Door de consultatie in te vullen laat je aan de Tweede Kamer zien dat medezeggenschap een belangrijk onderwerp is. Bovendien is het goed dat niet alleen beleidsmakers maar ook studenten die direct met het onderwijs te maken hebben vertellen wat er moet veranderen.

Dus ben jij een medezeggenschapper, betrokken student, medewerker of docent in het hoger onderwijs? Laat dan hier je mening achter! De internetconsultatie sluit op 12 juni 2014.

Download hieronder het antwoord van de LSVb op alle vragen van de online consultatie over het wetsvoorstel.