Landelijke Studentenvakbond

Landelijke Studenten Vakbond kiest nieuw bestuur

Persberichten - vrijdag 02 mei 2014

Vanmiddag is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) een nieuw bestuur voor het jaar 2014-2015 gekozen. De komende twee maanden beginnen de vijf kandidaten aan een inwerktraject waarna zij op zaterdag 28 juni officieel het stokje van het huidige bestuur overnemen. Jorien Janssen, voorzitter van de LSVb: “In dit bestuur zitten de juiste mensen om studenten te vertegenwoordigen in de roerige tijden die komen.”

Voorzitter van de LSVb wordt Tom Hoven (24). Tom is student Biochemie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Op dit moment werkt hij als beleidsmedewerker huisvesting bij de LSVb. Tom was in het jaar 2012-2013 voorzitter van AKKU, de Nijmeegse lidbond van de LSVb. Ook gaf hij trainingen aan studentbesturen en medezeggenschapsleden via het AKKU trainingsbureau en gaf hij voorlichting over studiekeuze aan middelbare scholieren. Daarnaast is Tom initiatiefnemer van de DuKo, een duurzame kortingskaart voor studenten in Nijmegen.

Als vicevoorzitter werd Ellen Schepens gekozen. Ellen (26) is student Medische Hulpverlening (BMH) aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast volgt zij de minor Leiderschap, een minor voor bestuurlijk actieve studenten. Ellen is op dit moment voorzitter van de opleidingscommissie bij BMH. Verder ondersteunde zij als OC-Ambassadeur twee jaar lang alle opleidingscommissies van de faculteit gezondheidszorg. Ook is Ellen als oprichter en voorzitter actief bij stichting Medical3T, een organisatie die EHBO workshops in Kenia faciliteert.

Saskia Kliphuis (25) wordt secretaris in het bestuur. Saskia studeerde cum laude af in de gedragsbiologie aan de Universiteit Utrecht. Ze was daarnaast jarenlang actief in de studenteninspraak. Zo zat zij in de onderwijscommissie voor Biologie, in de opleidingscommissie voor bètawetenschappen en was zij vicevoorzitter van de opleidingsadviescommissie van biologie. Daarnaast vertegenwoordigde zij alle biologiestudenten als studentbestuurslid en was zij op landelijk niveau actief als lid van het Landelijk Overleg Biologiestudenten en als studentbestuurslid van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI).

Charlie van Genuchten (25) zal komend jaar de rol van penningmeester op zich nemen. Charlie deed een bachelor geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, een minor Arabisch in Damascus (Syrië) en volgde de internationale master modern Middle East studies aan de Universiteit Leiden. Zij was naast haar studie studentlid in een visitatiepanel bij de Universiteit Leiden. Daarnaast was zij bij het Utrechtsch Studenten Concert (USC) penningmeester, terwijl zij afgelopen jaar acquisiteur was van het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko). Met de verschillende orkesten ging ze op tournee naar onder andere Duitsland, Suriname, Spanje en Marokko.

De functie van algemeen bestuurslid zal komend jaar door Klaasjan Boon(25) worden vervuld. Klaasjan doet een bachelor biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Al op de middelbare school was hij actief als voorzitter van de leerlingenraad. Op de universiteit was hij studentlid van de onderwijsbeleidscommissie, lid van de Universitaire Studentenraad en assessor in het bestuur van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Klaasjan is daarnaast trainingscoördinator van het AKKU trainingsbureau, waar hij zelf ook diverse trainingen gaf aan studenten.

Op de foto vlnr: Ellen, Saskia, Tom, Charlie, Klaasjan