Landelijke Studentenvakbond

LSVborreldebat studiekeuzecheck

Verslag - donderdag 01 mei 2014

Op de dag van de inschrijvingsdeadline vond aan het Utrechtse Domplein het LSVborreldebat plaats over de studiekeuzecheck. Want dit jaar moeten alle opleidingen er aan geloven: een studiekeuzeactiviteit voor alle aankomende studenten. Hoe wordt deze studiekeuzecheck op dit moment vormgegeven? En hoe zou die er idealiter uitzien? Deze vragen stonden afgelopen avond centraal.

Om half 5 druppelden de eerste deelnemers binnen. Zij moesten meteen aan de slag: op laptops werden online vragenlijsten ingevuld en bij verschillende tafels kon men aanschuiven voor een persoonlijk gesprek. Sommige deelnemers reageerden verbaasd, waarom moeten wij dit doen? Maar het idee werd al snel duidelijk. De deelnemers ondervonden deze middag aan den lijve hoe het is om een studiekeuzecheck te doen. Op basis van het gesprek ontvingen zij een rode, oranje, of groene kaart. Kreeg je een groene kaart dan waren er geen zorgen, maar kreeg je een oranje of rode kaart twijfelden we of je wel geschikt was voor het borreldebat. Gelukkig werden er voornamelijk groene kaarten uitgedeeld.

Vervolgens werd er heftig gediscussieerd. Dat een goede studiekeuzecheck belangrijk is, daar was iedereen het over eens. Maar hoe dit precies vormgegeven dient te worden daarover verschilden de meningen. Is het echt bedoelt als een laatste check, en moeten scholieren voor die tijd al voldoende informatie vergaard hebben via opendagen en andere voorlichtingsactiviteiten? Of moet er nog ruimte zijn voor vragen tijdens de keuzecheck? Ook over wat de check nu moet testen was niet iedereen het eens. Gaat het om de motivatie van een student, of het ervaren van wat studeren aan de betreffende opleiding inhoudt? Daarnaast uitten studenten hun zorgen: is een studiekeuzecheck geen verkapte vorm van selectie? Het advies mag dan wel vrijblijvend zijn, maar schrik je scholieren, die het misschien prima kunnen, niet af met een rode kaart?

Onderzoek naar de studiekeuzecheck

Tot slotte presenteerde de LSVb zijn onderzoek naar de studiekeuzecheck. De constatering dat de invulling van de studiekeuzecheck per opleiding erg verschilt was aanleiding voor een inventarisatie. De visie van studenten stond hierbij centraal. Dertien hoger onderwijsinstellingen deden mee aan het onderzoek en deelden hun werkwijze. De belangrijkste conclusies? Bijna elke opleiding werkt met een digitale vragenlijst, die vaak een eerste intake vormt voor vervolgstappen. De gesprekken worden veelal gevoerd door studieadviseurs die hierdoor een uitgebreider takenpakket hebben gekregen. De uitslag volgt in de meeste gevallen per email. Soms is dit een gestandaardiseerd bericht, in andere gevallen aangevuld met uitgebreide feedback. De verwijzingen na een negatief advies bleken vaak wat mager. Het volledige onderzoek is hieronder te lezen. Hopelijk draagt dit onderzoek bij aan de kennisuitwisseling tussen opleidingen en komen we samen tot een studiekeuzecheck die voldoet aan de wensen van zowel de opleiding als de student!