Landelijke Studentenvakbond

Studentenorganisaties reiken Toffe Peer-Award uit aan Universiteit Tilburg

Nieuwsbericht - maandag 21 april 2014

Vandaag maken het Landelijke Overleg Fracties (LOF) en het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) de uitslag bekend van de Toffe Peer- Rotte Appel-Awards, een prijs voor het bestuur dat het beste en het slechtste omgaat met haar medezeggenschap. De universiteit Tilburg ontvangt de Toffe Peer-Award, Hogeschool Leiden gaat er met de twijfelachtige eer van de Rotte Appel-Award vandoor. De uitslag is gebaseerd op een onderzoek onder medezeggenschapsraden van de verschillende hogescholen en universiteiten in Nederland.

Vanuit de achterban van zowel het LOF als het SOM kwamen verschillende signalen binnen die aanleiding waren voor het onderzoek. Zo geven raden aan dat de begroting regelmatig pas halverwege het jaar wordt aangeboden en dat gegeven advies vaak zonder reden wordt afgewezen. ‘We kregen het idee dat het morele kompas bij bestuurders ontbreekt en dat studenteninspraak niet meer serieus wordt genomen,’ aldus Jorien Janssen, voorzitter van de LSVb. In het onderzoek stonden zeven thema’s centraal: ondersteuning, gelijkwaardigheid, informeren, kritische houding stimuleren, invloed, ongevraagd advies en de toegankelijkheid van de Raad van Toezicht.

Uit de uitslag van de enquête blijkt inderdaad dat de medezeggenschap niet overal serieus wordt genomen. Zo geven sommige raden aan dat ze bijna nooit vergaderstukken krijgen van het bestuur, en als ze deze al krijgen is het tijdens de vergadering zelf. Op deze manier kunnen zij zich amper voorbereiden. Daarnaast heeft de meerderheid van de medezeggenschappers het gevoel geen invloed uit te kunnen oefenen op onderwijsinhoudelijke keuzes. Een van de raden gaf zelfs aan dat de medezeggenschap meestal pas op de hoogte gesteld nadat de beslissing is gemaakt. Ook zitten er grote verschillen in de faciliteiten die de raden krijgen aangeboden. “Het is duidelijk dat de bestuurders het in veel gevallen het liefst zelf voor het zeggen hebben, en de regels omtrent medezeggenschap met een korreltje zout nemen,”’ aldus Janssen.

Gelukkig zijn er ook bestuurders die studenteninspraak wel belangrijk vinden. Zo geeft de centrale raad van Universiteit Tilburg aan dat het bestuur open staat voor advies, en wanneer zij niet akkoord gaan met een voorstel legt het bestuur later een aangepast plan voor. Daarnaast krijgen zij zowel een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor de tijd die zij in hun werk stoppen, als print-, kopieer-, koffie- en thee faciliteiten, digitale hulpmiddelen en een eigen werkplek. Het LOF en het SOM willen de verkiezing jaarlijks gaan herhalen en hopen dat de besturen die nu slecht scoren een voorbeeld nemen aan de Universiteit Tilburg.

De winnaars kunnen op korte termijn de prijs in ontvangst nemen.

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) is de landelijke koepelorganisatie voor medezeggenschap op Universiteiten, het Studenten overleg Medezeggenschap (SOM) is dit voor de medezeggenschap op hogescholen. Meer informatie over hun activiteiten is te lezen op hun website