Landelijke Studentenvakbond

Toegankelijkheid van het onderwijs steeds meer in gevaar

Persberichten - dinsdag 15 april 2014

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Vanmorgen presenteerde de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse onderwijsverslag waaruit bleek dat de grote focus op rendementen de toegankelijkheid van het onderwijs onder hoge druk zet. Vicevoorzitter Eduard Schmidt: ‘Het is belangrijk dat iedereen met het talent en de motivatie hoger onderwijs kan volgen. Nu komt dit in gevaar.’

De toegankelijkheid wordt onder andere beperkt doordat steeds meer opleidingen selectie aan de poort invoeren. Ook wordt er op meer plekken een beperking gesteld aan het aantal studenten door onnodige invoering van een numerus fixus. Ten derde zijn ook de doorstroommogelijkheden voor studenten van het mbo naar het hbo en van het hbo naar het wo sterk beperkt. Deze ontwikkeling is zorgelijk volgens de LSVb. ‘In Nederland vindt al op 12-jarige leeftijd selectie plaats. Als een student later alsnog naar een hoger onderwijsniveau wil, zijn goede doorstroommogelijkheden binnen het hoger onderwijs onmisbaar,’ aldus Schmidt.

Naast de druk op de toegankelijkheid, is de LSVb ook geschrokken van de studenttevredenheid over docenten. Zo vindt 20% van de studenten in het hbo hun docenten onvoldoende inspirerend. Daarnaast zijn studenten ook ontevreden over de betrokkenheid van docenten en de begeleiding en feedback die ze krijgen van hun docenten. Schmidt: ‘Volgens de inspectie moet de kwaliteit van docenten omhoog. Het is nu aan de minister, hogescholen en universiteiten om daar werk van te maken. De LSVb denkt hier graag over mee.’

Het jaarlijkse onderwijsverslag van de inspectie van het Onderwijs is hier te vinden.