Landelijke Studentenvakbond

Minister Bussemaker wuift problemen InHolland weg.

Nieuwsbericht - woensdag 09 april 2014

Minister Bussemaker wuift de problemen van de studenten Media- en Entertainment Management (MEM) en Commerciële Economie (CE) van Hogeschool Inholland weg. Vanmorgen vond hierover een debat plaats in de Tweede Kamer. De opleidingen werden 28 november jl. goedgekeurd door de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), maar de LSVb krijgt nog steeds klachten binnen over het afstudeertraject. Ook de NVAO is kritisch op de kwaliteit van de studiebegeleiding. Jorien Janssen, voorzitter van de LSVb: “ Studenten zijn massaal de dupe. Door gebrek aan begeleiding lopen zij veel studievertraging en financiële schade op. Voor hen moet een gepaste oplossing komen.“

Bij het debat van vanmorgen waren zo’n 40 studenten van Inholland aanwezig die in het struikgewas van het afstudeertraject zijn vastgeraakt. Minister Bussemaker verwees hen naar het panel dat de LSVb samen met Inholland oprichtte. Bij dit panel konden zesdejaarsstudenten of ouder tot 31 december jl. een aanvraag doen voor geld uit het profileringsfonds. Janssen: “Het is goed dat deze mogelijkheid er was, maar de vergoeding is slechts een doekje voor het bloeden.” Het fonds vergoed maximaal een jaar studiefinanciering, terwijl deze studenten nu al minimaal twee jaar vertraging hebben. Hun studieschuld loopt in de tienduizenden euro’s. Studenten voor wie dit onvoldoende is moeten volgens Bussemaker maar naar de rechter stappen. “Een juridische procedure is ingewikkeld, duurt lang en kost veel geld. Bovendien is een schadevergoeding onzeker. De minister heeft dus geen oplossing voor de gedupeerde studenten,” aldus Janssen.

Volgens de LSVb is het de hoogste tijd dat er een streep onder de discussies van InHolland wordt gezet. Janssen: “We willen dat alle financiële schade die studenten buiten hun schuld om hebben opgelopen wordt gecompenseerd. Dit kan door de lening van de extra jaren kwijt te schelden, of door de basisbeurs van studenten die uberhaupt geen diploma meer kunnen halen om te zetten in een gift.”