Landelijke Studentenvakbond

Masterclass Medezeggenschap geslaagd

Nieuwsbericht - zaterdag 08 maart 2014

Zaterdag vond de Masterclass Medezeggenschap plaats, georganiseerd door het Landelijk Overleg Fracties (LOF) en het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). Ruim vijftig medezeggenschappers uit het hele land werden getraind in de politieke aspecten van medezeggenschap.

“Medezeggenschap bestaat voor een groot deel uit samenwerken en onderhandelen”, aldus de organisatie van LOF en SOM. “De meeste medezeggenschappers hebben al wel training gehad, maar hebben er nog weinig mee kunnen oefenen”. Daar was deze masterclass voor bedoeld.

Het ochtendprogramma bestond uit een tweetal politieke sprekers die de deelnemers wegwijs maakten in politiek campagnevoeren: Wijnand Duyvendak (o.a. campagneleider Groenlinks) en Kay van der Linde (spindoctor voor o.a. Leefbaar Nederland en Rita Verdonk). Twee sprekers met een geheel andere stijl: Duyvendak benadrukte vooral dat het contact met de achterban belangrijk is. Kay van der Linde gooide het op een andere boeg: “Campagne voeren is overtuigen. Wij hebben het land in een paar maanden tijd laten denken dat het meest populaire kabinet na WO II een puinhoop was…”.

Na de lunch werden de studenten getraind door middel van een speciaal voor deze dag geschreven simulatie. De deelnemers speelden een bestuurlijke crisis na op de fictieve instelling ‘de Groene Universiteit’ en waren extreem fanatiek. Zo kwam het College van Bestuur expres te laat bij een persconferentie, de actiegroep van ‘getroffen studenten’ bleef eindeloos actievoeren met behulp van een megafoon en redactieleden van het fictieve universiteitsblad ‘de Onafhankelijke’ verspreidden zo’n 80 tweets met een eigen twitteraccount.

“Ik herkende mijn eigen vrienden niet meer terug”, zei een deelnemer tijdens de evaluatie. “Een vreemde gewaarwording hoe snel je het gedrag gaat vertonen dat bij een bepaalde rol hoort”. Dat was precies het doel van de simulatie: de studenten inzicht geven in de chaos van besluitvorming binnen een grote instelling en in het effect van bepaald gedrag.
De Masterclass werd afgesloten met een geslaagde borrel en met een lekkere studentenhap.
Meer weten over LOF of over SOM? Ga naar studentenpolitiek.nl