Landelijke Studentenvakbond

Dag van de Assessor

Verslag - donderdag 20 februari 2014

Vrijdag organiseerde het LOF (Landelijk Overleg Fracties) de ‘Dag van de Assessor’, speciaal voor alle student-assessoren in Nederland.

Student-assessoren vervullen als student-lid in een opleiding-, faculteit- of universiteitsbestuur een belangrijke brugfunctie tussen bestuur en medezeggenschap. Zij moeten meepraten als bestuurder en de bestuurlijke belangen kunnen afwegen, maar daarin moeten ze altijd de studenten blijven vertegenwoordigen. Daarnaast moeten zij nog kunnen afstemmen met de medezeggenschapsraad, die als controlerend orgaan soms andere belangen heeft.

De functie van student-assessor is daarom een lastige en het ontbreekt vaak aan training en begeleiding. Om deze redenen heeft LOF een programma ontwikkeld om met hen te praten over het schakelen tussen deze rollen, over hoe een bestuurder denkt en over hoe je daar als assessor invloed op kunt uitoefenen.

Sprekers waren Arjen Hoekstra (oud assessor CvB Groningen), Frank van Vree (decaan Geesteswetenschappen aan de UvA) en Dennis Wiersma (o.a. oud vice-voorzitter van de LSVb). Naast alle gastsprekers was er ook tijd om casussen te bespreken en ervaringen uit te wisselen onder leiding van LOF-coördinator Leonie Kuhlmann (die tevens oud-assessor is) en Klaasjan Boon, eveneens oud-assessor. “Het is belangrijk als student-assessor om jezelf in te lezen in de materie, dat je volwassen kunt spreken en zaken van verschillende perspectieven kunt bezien”, aldus Frank van Vree, decaan Geesteswetenschappen aan de UvA. “En je moet kunnen focussen, want zelfs ik vond mijn eerste jaar als decaan erg zwaar. Als je deze elementen kunt combineren en op het juiste moment kunt inzetten, zou je door het bestuur als een serieuze gesprekspartner kunnen worden gezien”.

Op de dag kwamen zo’n 30 assessoren uit heel Nederland bij elkaar en er werd na afloop een borrel gedronken in een typische Utrechtse bruine kroeg op het Domplein.

Wil je meer weten over LOF?
Wil je meer weten over medezeggenschap?