Landelijke Studentenvakbond

Praat mee over deeltijdonderwijs!

Nieuwsbericht - vrijdag 07 februari 2014

Oefen invloed uit op de toekomst van het deeltijdonderwijs op het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) op donderdag 20 februari van 15:00-17:00 uur! Waar heb jij als deeltijdstudent behoefte aan? Wat kan beter en wat gaat goed?

De LSVb gaat samen met OCW en het ISO graag het gesprek met je aan. De input wordt gebruikt voor de beleidsreactie van minister Bussemaker op het advies van de commissie Rinnooy Kan. Dit advies zal gaan over de toekomst van het deeltijdonderwijs. Je kunt je aanmelden door voor maandag 17 februari a.s. een mail te sturen naar lsvb@lsvb.nl. Ook voor meer informatie kan je ons uiteraard mailen. Na afloop nodigen we je graag uit voor de borrel op het ministerie. Er kan een parkeerplek voor je worden gereserveerd.