Landelijke Studentenvakbond

Het jaar 2013 vanuit studentenperspectief

Nieuwsbericht - donderdag 19 december 2013

Het jaar 2013 verdient een terugblik vanuit studentenperspectief. Het afgelopen jaar bracht ons uitstel van een leenstelsel en de plannen rondom de ov-studentenkaart, een vervroegde aanmelddatum voor aankomend studenten én nieuwe kansen voor onderwijs buiten eigen land. Met dit overzicht frist de Landelijke Studenten Vakbond jouw geheugen en dat van de politici even op. Wat waren de plannen en waar staan we nu:

Uitstel leenstelsel

Het afgelopen jaar was er veel onduidelijkheid rondom het leenstelsel. De LSVb toonde zich al in mei tegenstander van de plannen toen studenten op de 27ste 6000 Lieve Jet kaartjes overhandigden aan minister Bussemaker. Op de kaartjes uitten ze hun zorgen: blijft het onderwijs wel toegankelijk met een leenstelsel? In juni maakte minister Bussemaker bekend de plannen voor de bachelor fase een jaar uit te stellen. Voor veel scholieren die eigenlijk een tussenjaar wilden, kwam het nieuws te laat, zij hadden zich al ingeschre-ven voor een studie uit angst hun basisbeurs te verliezen. Ook in december liet de LSVb weer van zich
horen. Op sinterklaasochtend werden 200 lege schoenen voor de Tweede Kamer gezet en droegen studenten een gedicht voor. Een week later vond het eerste debat plaats in de kamer over het voorstel. Verschillende politieke partijen toonden zich een duidelijk tegenstander. Minister Bussemaker besloot ook het plan voor de master fase een jaar uit te stellen.

Kwaliteit in Verscheidenheid

Op 2 juli stemde de Eerste Kamer in met de wet Kwaliteit in Verscheidenheid. Een divers pakket van maatregelen werd vastgesteld. Zo kwam hiermee meer aandacht voor de juiste student op de juiste plek. Scholieren moeten zich vanaf 2014 voor 1 mei aanmelden voor een opleiding en moeten deelnemen aan ‘studiekeuzeactiviteiten’. Met deze maatregelen hoopt de overheid een juiste studiekeuze te stimuleren en uitval van studenten tegen te gaan. Daarnaast stelt de wet Kwaliteit in Verscheidenheid vast dat het collegegeld voor een schakelprogramma van 60 punten maximaal 1,5 x het wettelijk collegegeld mag zijn. Ook maakt het voorstel ruimte voor experimenten met collegegeld differentiatie, waarbij studenten voor excellent beoordeelde opleidingen tot vijf keer het wettelijk collegegeld moeten neertellen.

Studie in Cijfers

Op 11 september werd Studie in Cijfers onthuld. Studie in Cijfers geeft aankomend studenten informatie over onder andere het aantal eerstejaars, het aantal contacturen en het arbeidsmarkperspectief van een opleiding. Een stap in de goede richting op het gebied van studievoorlichting: met deze tool kunnen scholieren opleidingen goed met elkaar vergelijken. 27 Hogescholen presenteren de gegevens nu op hun website, in 2014 volgen hopelijk ook alle universiteiten.

Studentenhuisvesting

Met het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) maakten woningorganisaties in 2011 afspraken om het kamertekort voor 2016 aan te pakken. Halverwege de termijn van het plan was het tijd om de balans op te maken. Door onzekerheid over de huurprijs van studentenkamers liggen de plannen echter niet op schema. Om het tekort van 30.000 studentenkamers voor 2016 op te lossen zijn er naast de huidige bouwplannen nog ruim 10.000 extra kamers nodig. Daarnaast was er aandacht voor bemiddelingskosten die vaak onterecht worden doorgerekend aan studenten. Voor alleen het printen van een contract moet een student vaak al gauw zo’n 400 euro neerleggen, zo bleek uit de boodschap van de LSVb in de aflevering van consumentenprogramma Kassa. Naar aanleiding hiervan onderzoekt de minister de mogelijkheden om dit in de toekomst te voorkomen.

Lustrum

Op vrijdag 11 oktober vierde de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) het dertigjarig bestaan. De hele dag stond in het teken van het dertigersdilemma van de LSVb: wat is er de afgelopen dertig jaar gedaan en welke kant moet en wil de studentenvakbond op? Met oude bekenden, huidige actievelingen en vele anderen werd de hele dag gediscussieerd, gelachen en gesproken over de LSVb van heden, verleden en toekomst.

Ov-studentenkaart

Met aanvang van het jaar 2013 ging de nieuwe regel omtrent de ov-studentenkaart in. In plaats van een geldigheid voor de duur die staat voor de opleiding, plus drie extra studiejaren, werd dit nog maar één
jaar. Of dit reisrecht nog lang blijft bestaan is echter nog de vraag. Dit jaar werd gesproken over een ‘versobering’ van de ov-studentenkaart. Als protest reden de Landelijke Studenten Vakbond en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) op 8 november met een eigen trein door Nederland; ‘het Spoorcollege’. In de coupés gingen politici en jongerenorganisaties met elkaar in debat over het belang van het studentenreis-product. Op 11 december maakte minister Bussemaker bekend dat ze het contract met de ov-bedrijven in ieder geval dit jaar nog niet opzegt. Dit betekend dat studenten nog tot 2017 met de kaart kunnen reizen. Wat daarna gebeurt is nog onduidelijk.

Rendementsmaatregelen

Dit jaar werd bekend dat hogescholen en universiteiten vanaf 2014 studenten niet alleen in het eerste maar ook in latere studiejaren van een opleiding mogen verwijderen. Naast dit Bindend Studie Advies (BSA) werd links en rechts via andere manieren geprobeerd om studenten voortijdig weg te sturen. Zo werd in september bekend dat de universiteit Leiden de studiepunten van vijfdejaars rechtenstudenten ongeldig maakte omdat ze langer dan vier jaar studeren en hen niet opnieuw tentamen wilde laten doen. Een maatregel in strijd met de wet, was de conclusie van minister Bussemaker. Een ander voorbeeld was Hogeschool de Kempel, die studenten maximaal vier kansen gaf voor een tentamen. Na dreiging met een rechtszaak vanuit de LSVb trokken ook zij hun maatregel in.

Tweede Studie

Studenten die een tweede studie willen volgen werden dit jaar een beetje tegemoet gekomen. Eerder was het alleen mogelijk om aan een tweede studie te beginnen tegen wettelijk collegegeld (€1835,-) uiterlijk zes maanden voor het einde van je eerste studie. Schrijf je jezelf later in voor de tweede studie, dan kon dit alleen tegen instellingscollegegeld, soms oplopend tot tienduizenden euro’s. De LSVb heeft zich ingezet om een tweede studie betaalbaar te houden en deze regel permanent te versoepelen. Voor komend collegejaar is inschrijven voor een tweede studie tegen wettelijk collegegeld mogelijk tot vlak voor het einde van je eerste studie.

Internationalisering

In januari presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) de positieve gevolgen van internationalisering in het hoger onderwijs. Het binden van buitenlands talent heeft voordelen voor de Nederlandse economie, dit levert ons land zelfs 740 miljoen per jaar op. Het verwelkomen van internationale studenten werd een speerpunt binnen de Nederlandse politiek. Met het actieplan ‘Make it in the Netherlands’ dat 23 november werd gelanceerd bundelen overheid, hogescholen, universiteiten, studentenorganisaties en het bedrijfsleven hun krachten om van Nederland een aantrekkelijke studiebestemming te maken. Maar ook voor Nederlandse studenten die een kijkje over de grens willen nemen bracht 2013 goed nieuws. Op 19 november stemde het Europees Parlement in met het nieuwe Erasmus Plus programma. Hiermee komt 500 miljoen vrij voor Nederlanders die op uitwisseling willen.