Landelijke Studentenvakbond

Tweede Kamer debat bevestigt belang internationalisering

Nieuwsbericht - woensdag 11 december 2013

‘Internationalisering is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van het onderwijs,’ bevestigde minister Bussemaker vandaag tijdens het debat over internationalisering in de Tweede Kamer. De LSVb onderstreept dit standpunt. Nu de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt is ervaring in het
buitenland extra belangrijk.

Met het actieplan Make it in the Netherlands, dat 23 november werd gelanceerd, worden internationale studenten verwelkomt in Nederland. Er is in Nederland echter al jaren sprake van een ‘unbalanced mobility’. Het aantal Nederlandse studenten dat kiest voor een opleiding in het buitenland ligt nog altijd lager dan het aantal buitenlandse studenten dat naar Nederland komt. Minister Bussemaker gaf vandaag aan ook hier aandacht aan te willen besteden. Zijn studenten niet goed op de hoogte van de opties die er zijn? Een gemiste kans! Een actieplan Make it outside the Netherlands klinkt daarom als een goede vervolg stap.

Het nieuwe Erasmus Plus programma biedt Nederlandse studenten veel mogelijkheden om een kijkje te nemen over de grens. Dit Europese programma maakt voor 2014-2020 €500 miljoen vrij voor nederlandse
uitwisseling. Studenten kunnen met dit geld tot een jaar tijdens hun bachelor, en een jaar tijdens hun master in het buitenland studeren of stage lopen. De exacte hoogte van de beurs hiervoor is nog niet bekend, hou daarvoor onze site in de gaten. Maar internationalisering is meer dan uitwisseling alleen. Door middel van een international classroom, kan de internationale component een rol spelen in het hele onderwijs!