Landelijke Studentenvakbond

Europese studentenunies uiten zorgen om privatisering Nederlands hoger onderwijs

Persberichten - woensdag 04 december 2013

Studenten moeten eerlijke en gelijke toegang hebben tot het hoger onderwijs, aldus de vertegenwoordigers van 47 studentenorganisaties. Afgelopen week vond in Zagreb de 65ste bijeenkomst plaats van European Students’ Union (ESU). Studentenunies uit 39 verschillende landen namen twee resoluties aan tegen de plannen omtrent de privatisering van het hoger onderwijs in Nederland. Volgens ESU is hoger onderwijs een publieke verantwoordelijkheid en moet de rekening hiervoor niet bij de student worden gelegd.

De Europese Studentenunies reageerden fel op het besluit om hoger collegegeld toe te staan voor honours-tracks en excellent beoordeelde opleidingen. Volgens Jorien Janssen, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, zijn onze buurlanden bang dat dit de toegang tot het hoger onderwijs ernstig beperkt. Differentiatie op grond van kwaliteit creëert eerste en tweede klas onderwijs, terwijl we juist goed onderwijs voor iedereen willen: ‘In andere landen is het collegegeld vaak veel lager. Excellente studenten zullen dit meenemen bij hun studiekeuze. In Duitsland vragen 14 staten sinds dit collegejaar zelfs helemaal geen collegegeld meer. Van de niet Engelstalige landen is dit ook de meest populaire studiebestemming van Europa’, aldus Janssen.

Daarnaast uiten de bonden hun zorgen om de plannen rondom deeltijdonderwijs. ESU benadruk dat goed onderwijs de verantwoordelijkheid is van de overheid. Janssen: ‘Studenten vrezen dat door privatisering kritische kwaliteitscontrole vervalt. Bovendien kunnen de kosten van een opleiding zonder overheidsregulering de pan uit reizen’.

ESU is een overkoepelende organisatie van 47 studentenbonden uit 39 Europese landen. Op Europees niveau vertegenwoordigen zij de belangen van meer dan 11 miljoen studenten. Vier keer per jaar komen alle studentenvertegenwoordigers bij elkaar voor internationaal overleg. Tijdens de bijeen-
komst van 26 november tot 2 december in Kroatië werd verder gesproken over digitalisering binnen het Hoger Onderwijs en de Europese verkiezingen.