Landelijke Studentenvakbond

Nederland verwelkomt internationale student

Persberichten - vrijdag 22 november 2013

Vandaag werd in Den Haag het actieplan “Make it in the Netherlands” gepresenteerd. Met dit actieplan wordt geprobeerd om Nederland gastvrijer te maken voor internationale studenten. Ook de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft het actieplan ondertekend en is blij dat zoveel verschillende partijen zich willen inzetten voor internationale studenten.

Vanuit de overheid bestaat al langer de wens om meer internationale studenten na hun studie te laten werken in Nederland. Om dat te bereiken is het echter belangrijk dat internationale studenten zich al tijdens hun studie welkom voelen in Nederland. Uit eerder onderzoek van de LSVb bleek dat internationale studenten nog tegen veel moeilijkheden aanlopen tijdens hun tijd in Nederland. Zo bleek er weinig contact met de Nederlandse student, bleek het lastig om een baan te vinden en is communicatie vanuit overheidsinstanties veelal in het Nederlands.

Binnen het actieplan vindt de LSVb de actielijn “Breaking the bubble” erg belangrijk. De LSVb wil stimuleren dat er meer contact komt tussen internationale en Nederlandse studenten en doet daarom onder andere onderzoek naar buddyprogramma’s in Nederland. Door een ‘best practices’ bijeenkomst te organiseren hopen we dat deze programma’s nog succesvoller worden: een mooie manier om internationale en Nederlandse studenten met elkaar in contact te laten komen.

Verder zal de LSVb als medeondertekenaar van het actieplan zijn diensten ook beschikbaar stellen voor de internationale student, bijvoorbeeld als het gaat om rechtshulp. Ook wordt op dit moment gewerkt aan een Engelstalige variant van de website. De LSVb hoopt samen met de andere ondertekenaars dat dit actieplan ervoor zorgt dat internationale studenten zich welkom voelt in Nederland.