Landelijke Studentenvakbond

Eerlijke voorlichting komt te laat voor scholieren

Persberichten - vrijdag 15 november 2013

Voorlichtingsbrochures van hogescholen en universiteiten geven nauwelijks objectieve en geen eerlijke informatie. Dit blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Zo vermeldt bijna geen enkele studie dat ze een Bindend Studie Advies (BSA) hanteren. De LSVb pleit voor verbetering en aanpassing van de folders en roept universiteiten en hogescholen op om begin 2014 Studie in Cijfers te integreren in hun voorlichtingsmateriaal.

Juist in deze tijd is eerlijke en goede voorlichting aan studenten essentieel. “De overheid stelt steeds strengere eisen en wil dat studenten zo snel mogelijk afstuderen. Met als gevolg dat een verkeerde studiekeuze veel geld kost voor de student”, aldus LSVb-voorzitter Jorien Janssen. De vervroegde aanmelddatum van 1 mei en de groeiende druk vanuit de overheid om studenten snel te laten afstuderen, maakt goede voorlichting van groot belang. Studie in Cijfers, een schematisch cijferoverzicht van opleidingen, is een onderdeel hiervan.

Opleidingen zijn vanaf mei verplicht objectieve en vergelijkbare informatie te geven. De LSVb vindt dit echter veel te laat. LSVb-voorzitter Jorien Janssen: “De scholier heeft zich dan al aangemeld. Je kunt niet van aankomend studenten verwachten dat ze de juiste keuze maken als aan hen geen, of zelfs foute informatie wordt verstrekt.” Uit het onderzoek bleek dat veel voorlichtingsbrochures onvolledige informatie geven. Zo zal het voor veel hbo-studenten een verrassing zijn wanneer ze in aanraking komen met het bindend studieadvies (BSA). 86% van de hogescholen die een BSA hanteert, weigert dit te vermelden in de folder. Ook is het opvallend dat de informatie uit brochures niet overeenkomt met de cijfers van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), de organisatie die opleidingen beoordeelt. “Opleidingen beweren dat ze fantastische docenten en faciliteiten hebben, terwijl de NVAO het hier niet mee eens is. Pure misleiding en foute voorlichting dus,” aldus Janssen.

De LSVb ziet gelukkig ook verbetering in sommige brochures. Zo wordt het aantal eerstejaars nu door 17% van de hogescholen vermeld, vorig jaar was dit slechts bij 1% het geval. Het aantal hogescholen dat de werkgroepsgrootte vermeldt is verdubbeld: van 11% naar 22%. Jorien Janssen: “We doen dit onderzoek nu voor de vierde keer en zijn blij dat er iets gedaan is met ons eerdere advies. Het kan echter nog veel beter.” De LSVb hoopt dat tijdens de voorlichtingsdagen die rond deze periode plaatsvinden, de informatieverstrekking realistischer zal zijn.

Het onderzoek omvatte 7 verschillende universitaire bacheloropleidingen van 11 universiteiten en 6 verschillende hbo bacheloropleidingen van 26 hogescholen. In totaal onderzocht de LSVb 141 voorlichtingsbrochures, die op 40 aspecten met elkaar zijn vergeleken.