Landelijke Studentenvakbond

De brief van Bussemaker

Opinie - woensdag 30 oktober 2013

Deze week stuurde minister Bussemaker een brief naar alle aankomend studenten in Nederland. Liefst 151.327 scholieren die komend jaar hun HAVO of VWO eindexamen doen, krijgen de brief op de mat. Hoewel de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) blij is dat de minister met de brief aangeeft dat ze voorlichting en studiekeuze belangrijk vindt, zijn er toch wat gemengde gevoelens over de brief van Bussemaker.

Om te beginnen met het goede nieuws: sinds het wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid in werking is gesteld, wordt er pas echt werk gemaakt van studiekeuze. Waar studenten eerst voornamelijk aangewezen waren op glossy voorlichtingsfolders en strakke promofilmpjes, hebben studenten nu ook recht een studiekeuzecheck als ze zich voor 1 mei aanmelden bij een niet Numerus Fixus opleiding. Als een student zich na die datum aanmeldt, kan de opleiding je weigeren. Let hier dus goed op!

Een studiekeuzecheck kan een gesprek of andersoortige activiteit zijn op een hogeschool of universiteit om te kijken of je past bij de opleiding. De opleiding geeft hier vervolgens een advies over. Dit advies is niet bindend: ook bij een negatief advies kan de student gewoon nog beginnen aan de opleiding. Het mooie van dit systeem is dat de keus uiteindelijk nog bij de student blijft liggen maar dat hij wel aan het denken kan worden gezet over zijn studiekeuze. Dit kan onnodige uitval tegengaan en dat is in het voordeel van zowel de instelling als de student.

Wat echter verbazing wekt, is het feit dat de brief van Bussemaker met geen woord rept over een leenstelsel. Hoewel het huidige wetsvoorstel voor een leenstelsel bedoeld is voor studenten in de masterfase, is het ook voor aankomende studenten van belang om te weten wat er precies gaat spelen. Immers, minister Bussemaker wil vanaf september 2015 een leenstelsel voor bachelorstudenten invoeren. Als het aan het kabinet ligt, krijgen studenten die in september 2014 starten nog wel een basisbeurs, maar studenten die in september 2015 krijgen niet meer. De keuze voor een gap year betekent dus ook een belangrijke financiële afweging.

De minister had in haar brief op z’n minst kunnen vertellen wat de plannen waren, hoe wankel deze ook zijn. Ondanks dat al veel partijen uit de oppositie hebben aangegeven niets in het plan van Bussemaker te zien, heeft de minister het nog altijd niet ingetrokken. Studenten hebben het recht om dat te weten. Als ze alle 151.327 toch een kaartje krijgen, vertel dat er dan gewoon bij. Of is Bussemaker zo onzeker geworden over dit voorstel dat ze het liever niet noemt? Wij hopen op het laatste!