Landelijke Studentenvakbond

Nationaal Onderwijsakkoord: Goochelen met cijfers

Persberichten - woensdag 18 september 2013

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zijn teleurgesteld in het Nationaal Onderwijsakkoord dat vandaag is ondertekend. Het akkoord verdeelt geld dat vrijkomt door de eventuele invoering van een leenstelsel. “Studenten zijn nooit betrokken bij de plannen, en ondertussen wordt de rekening op hun bord gelegd” aldus Jorien Janssen, voorzitter van de LSVb. Ruud Nauts, voorzitter van het ISO: “Wanneer de kwaliteit van onderwijs niet hoog genoeg blijkt, dient de regering daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.” Beide organisaties zijn het erover eens dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet het kind van de rekening mag zijn.

Voor de plannen uit het akkoord is 700 miljoen euro nodig. Een groot gedeelte van dit bedrag wordt bij studenten weggehaald door middel van een leenstelsel. De studentenorganisaties zijn verbijsterd dat er op deze manier wordt gegoocheld met geld. Jorien Janssen, voorzitter van de LSVb: “Het lijkt alsof er wordt ge├»nvesteerd in het onderwijs, maar het geld komt rechtstreeks uit de zak van de student.” Bovendien is het nog maar de vraag of studenten iets terugzien van het bedrag dat ze betalen. Het akkoord spreekt over gerichte studiekeuze en onderwijsbegeleiding. “Maar dat zijn plannen die al eerder werden beloofd,” aldus Ruud Nauts, voorzitter van het ISO.

De studentenorganisaties vinden het ook onbegrijpelijk dat ze niet bij het akkoord zijn betrokken. Ruud Nauts: “Nu de taart verdeeld is mogen de studentenorganisaties mee gaan praten over het stukje dat overblijft.” Jorien Janssen noemt de plannen bovendien voorbarig: “Op dit moment ontbreekt draagvlak voor een leenstelsel, dit is dus plannen maken met fictief geld.” Het geld wordt gebruikt om de kwaliteit van het hoger onderwijs op pijl te houden. “De investeringen in kwaliteit laten afhangen van een leenstelsel waarvan de komst onzeker is, is geen investering te noemen”, aldus Ruud Nauts.