Landelijke Studentenvakbond

Rijksbegroting drie keer niks voor studenten

Persberichten - maandag 16 september 2013

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is teleurgesteld in de Miljoenennota en Rijksbegroting die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Studenten worden geconfronteerd met bezuinigingen: investeringen in het hoger onderwijs blijven wederom uit, de afschaffing van de basisbeurs en ov-studentenkaart wordt doorgezet en onduidelijkheid over de huurprijs voor studentenkamers blijft bestaan. LSVb-voorzitter Jorien Janssen: “Studenten gaan met dit kabinet een zeer onzekere toekomst tegemoet. Voor hen is deze begroting drie keer niks.”

De komende jaren zullen de investeringen per student niet toenemen. Ondanks dat investeren in hoger onderwijs de snelste weg uit de crisis is. Het ziet er ook naar uit dat studenten betalen voor de investeringen uit het Nationaal Onderwijsakkoord. Janssen: “Opnieuw wordt er geld bij studenten weg gehaald, terwijl er niets te halen valt en zij er weinig van terug zien.”

Daarnaast zet het kabinet ook de plannen rond de basisbeurs en ov-studentenkaart door. Volgens Janssen zijn deze plannen gebouwd op drijfzand: “Het is al lange tijd duidelijk dat de plannen van Bussemaker onvoldoende steun hebben. Het is ons een raadsel waarom er toch stug wordt doorgegaan op de ingeslagen weg.” De LSVb is overtuigd dat ontoegankelijk onderwijs geen weg uit de crisis is.

Ten derde biedt de begroting ook voor studentenhuisvesting geen goed nieuws. De LSVb riep minister Blok afgelopen 9 september op om met Prinsjesdag duidelijkheid te geven over het woningwaarderingsstelsel, maar deze duidelijkheid blijft uit. Janssen: “Er is een tekort van 30 000 kamers en veel plannen liggen stil.” De LSVb wil daarom handhaving van het huidig puntensysteem voor studentenkamers.