Landelijke Studentenvakbond

Internationale studenten gaan voor Nederlandse kwaliteit, missen cultuur

Persberichten - maandag 15 juli 2013

Buitenlandse studenten kiezen voor het Nederlandse hoger onderwijs om haar kwaliteit, maar komen hierbij nauwelijks in aanraking met de Nederlandse cultuur. Dat blijkt uit het onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) onder bijna 700 internationale studenten. Hoewel de overheid zich focust op het binden van internationaal talent aan Nederland, valt hier veel te verbeteren, aldus de LSVb.

“De ervaringen van buitenlandse studenten tijdens de studie zijn bepalend voor de keuze om te blijven na de studie,” aldus LSVb-voorzitter Jorien Janssen. In het LSVb-onderzoek wordt onder andere gekeken naar huisvesting, werkervaring, informatievoorziening en de mate van integratie. Het internationale karakter van Nederland spreekt buitenlanders erg aan, maar in praktijk valt dit vaak tegen. Zo ontving 89% van alle studenten Nederlandstalige post en zorgen de websites van DUO en Studielink voor veel klachten. Beide websites scoren slechts een krappe voldoende.

Daarnaast is van integratie met de Nederlandse cultuur weinig sprake. Het Nederlandse studentenleven speelt zich voornamelijk af achter de gesloten deuren van de studentenvereniging. Jorien Janssen: “Taal is een grote barrière.” Van de studenten geeft 63% aan wel interesse te hebben een cursus Nederlands, maar loopt aan tegen de hoge kosten en gebrek aan tijd. Ook op het gebied van werkervaring en stages gebeurt weinig. Slechts 26% van de ondervraagde studenten werkt naast de studie, en van de studenten die van hun Nederlandse opleiding verplicht stage moeten lopen, doet de helft dit in het buitenland. Om de integratie te bevorderen pleit de LSVb voor een warm welkom, betaalbare taalcursussen en goede begeleiding van internationaal talent.