Landelijke Studentenvakbond

Oppositiepartijen zetten Bussemaker in de wacht

Persberichten - maandag 01 juli 2013

De plannen van minister Bussemaker zijn nog steeds instabiel en zorgen voor veel onzekerheid bij studenten. Dat is de conclusie van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) nadat maandagavond bekend werd dat de onderhandelingen tussen de coalitie en D66 en GroenLinks zijn mislukt. De LSVb hoopt dat hiermee ook het voorstel voor een leenstelsel van tafel is.

Het voorstel voor een leenstelsel dat minister Bussemaker afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde, was voor de LSVb onacceptabel. Nu de gesprekken met de oppositie zijn mislukt, lijkt er in de Eerste Kamer geen meerderheid te zijn voor de plannen. De LSVb treurt niet om het stranden van de onderhandelingen en is blij dat de oppositie een kritische houding aanneemt. Jorien Janssen, voorzitter LSVb: “We zijn blij dat D66 en GroenLinks de toegankelijkheid van het onderwijs niet zomaar als wisselgeld inzetten. Bussemaker moet nu waarschijnlijk terug naar de tekentafel. We hopen dat het voorstel voor een leenstelsel definitief verdwijnt.”

De LSVb kijkt er niet van op dat de onderhandelingen zijn gestopt. Eerder trokken ook al de onderwijsbonden en koepelorganisaties de stekker uit het nationaal onderwijsakkoord omdat het kabinet opnieuw wil bezuinigen op onderwijs. Dat ook deze onderhandelingen zijn mislukt, geeft aan dat er weinig draagvlak is voor de plannen van de minister.

Vervelend is dat het voor studenten onzeker blijft wat er gaat gebeuren met de studiefinanciering in de master. Een leenstelsel zorgt ervoor dat masterstudenten minimaal 3300 euro extra studieschuld krijgen. Voor studenten die ook in de bachelor moeten lenen, betekent het zelfs rond de 15 000 euro extra schuld. Dit terwijl studenten nu al gemiddeld 15 000 euro moeten lenen. Janssen: “Studenten zitten al tijden in onzekerheid over het wel of niet krijgen van studiefinanciering. Dat moet een keer afgelopen zijn. Wat ons betreft gaat het leenstelsel nu definitief van tafel en staan studenten niet langer in de wacht.”