Landelijke Studentenvakbond

23.000 minder studenten door leenstelsel

Persberichten - vrijdag 07 juni 2013

Minister Bussemaker neemt de bezwaren tegen een leenstelsel niet weg, maar stelt deze slechts met één jaar uit. Als de kabinetsplannen doorgaan zal één op de vijf mbo’ers afzien van een hbo-studie. Wie nog wel gaat studeren, moet zoveel werken dat dit ten koste gaat van de studie. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vindt het schokkend dat zoveel talent verloren dreigt te gaan en roept de minister op met een echt sociaal voorstel komen.

Vandaag is het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs en de ov-kaart naar buiten gekomen. Uit het SCP-rapport blijkt dat één op de vijf mbo’ers denkt niet te gaan studeren als de plannen doorgaan. Dit betekent alleen al vanuit het mbo 23.000 studenten minder. LSVb-voorzitter Kai Heijneman: “Iedereen met voldoende talent zou de kans moeten krijgen om te studeren. Gemotiveerde studenten mogen niet belemmerd worden door financiële barrières.”

Ov-kaart

Ook bezuinigingen op de ov-kaart hebben grote gevolgen. Hogescholen en universiteiten moeten zich steeds meer van elkaar onderscheiden en de minister wil dat sommige studies in de toekomst nog maar op een beperkt aantal hogescholen en universiteiten worden aangeboden. Zonder ov-kaart kiezen studenten juist vaker voor de studie dichtbij, zo blijkt uit het onderzoek. Veel scholieren vinden op kamers gaan te duur, zeker studenten uit armere gezinnen. De LSVb vreest dat studenten hierdoor uiteindelijk niet de studie kiezen die het beste bij hen past.

Meer werken ten koste van studie

Wie nog wel gaat studeren, gaat meer werken om studieschuld te beperken. LSVb-voorzitter Kai Heijneman: “Wij zien nu al dat veel studenten naast hun studie moeten werken om rond te kunnen komen. Met een leenstelsel zal dit alleen nog maar toenemen, wat ten koste zal gaan van de studieresultaten.” Dat te veel werken ten koste van de studie gaat, bleek al eerder uit het rapport van ResearchNed naar de gevolgen van kabinetsmaatregelen. De LSVb vindt het zorgelijk dat studenten door dreigende studieschulden de studie niet meer op de eerste plaats kunnen zetten.