Landelijke Studentenvakbond

Nieuw LSVb bestuur 2013-2014 aangenomen

Persberichten - vrijdag 19 april 2013

De algemene ledenvergadering van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is akkoord gegaan met de voordracht van een nieuw bestuur. Het huidige bestuur heeft nog zitting tot 29 juni 2013. Voordat het aankomende bestuur het stokje overneemt, doorlopen zij in de maanden mei en juni een inwerktraject. Gedurende deze periode verlopen de reguliere contacten daarom nog via het zittende bestuur.

De samenstelling van het kandidaat-bestuur is als volgt:

  • Jorien Janssen (voorzitter) studeerde Psychologie (bachelor) aan de Universiteit Utrecht en Sociale en Culturele Antropologie aan de Vrije Universtiteit Amsterdam.
  • Eduard Schmidt (vicevoorzitter) studeert Research in Public Administration and Organisational Science aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg en de Universiteit Utrecht
  • Olga Wessels (secretaris) studeert Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Lex Sietses (penningmeester) studeerde Information Engineering aan de Hogeschool van Amsterdam.
  • Marianne Kaufman (algemeen bestuurslid) studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht.