WHWatisdat!?

7,50

Voor de ongeoefende lezer is een wet moeilijk te lezen. Toch krijgen studenten en docenten soms te maken met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Dat geldt zeker voor studenten en docenten in medezeggenschapsorganen en opleidingscommissies. Maar ook bijvoorbeeld een studentenvereniging, studentenvakbond of een student die een adviserende stem heeft in een opleidings- of faculteitsbestuur kan er belang bij hebben de wet te kennen. De WHW bevat namelijk de juridische basis waarop het hoger onderwijs in Nederland is gestoeld. Hieronder vallen onder andere de rechten van studenten, de regels rondom medezeggenschap en de inrichting van hoger onderwijsinstellingen.

Een grotere oplage op factuur bestellen is mogelijk. Neem hiervoor contact op: lsvb@lsvb.nl of 030 – 231 64 64.

Categorieën: ,

Beschrijving

Dit boekje is bedoeld voor iedereen die te maken kan krijgen met de WHW en heeft als doel je wegwijs te maken in de regelgeving omtrent hoger onderwijs. We hebben geprobeerd moeilijke juridische termen zoveel mogelijk te vermijden en waar dat niet mogelijk was, uit te leggen wat een term inhoudt. Het boekje bevat geen uitleg over alle artikelen, maar over een selectie die door de auteurs is gemaakt. Achterin (bijlage II) hebben we de meest relevante wetsartikelen opgenomen. Het is toch aan te bevelen om even te controleren of het artikel in dit boek nog actueel is, wetten hebben namelijk de neiging om regelmatig te wijzigen (op kleine of grotere punten). Het is dus handig om de meest recente uitgave van de WHW bij de hand te hebben of om artikelen even te controleren op www.wetten.nl (op de website staat altijd de momenteel geldende wet).

Extra informatie

Gewicht 1 kg