Landelijke Studentenvakbond voor en door studenten

Medezeggenschap

Studentenlijn Medezeggenschap Onderzoeksbureau Trainingen op Maat Zorgverzekering

Studenten Overleg Medezeggenschap

Het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) ondersteunt studenten in de medezeggenschap op het hbo. Medezeggenschapsstudenten zijn gesprekspartner van het College van Bestuur (CvB) en praten over het voorgenomen beleid, de financiën en (de kwaliteit van) het onderwijs. Bij het SOM kunnen deze studenten terecht voor advies, tips of directe ondersteuning. Meer weten over SOM? Klik dan hier.

Landelijk Overleg Fracties

De stichting Landelijk Overleg van Fracties (LOF) is een landelijk netwerk van universiteitsraden, faculteitsraden, opleidingscommissies en assessoren met als doel hen informatie te verschaffen, trainingen te verzorgen en een uitwisseling van kennis en ideeën te faciliteren. Het LOF is gericht op het versterken van de universitaire medezeggenschap en communiceert goede en slechte voorbeelden van medezeggenschap naar den Haag ter verbetering van de rechten en facilitering van medezeggenschappers. Het LOF is gelieerd aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en werkt nauw samen met het SOM (Studenten Overleg Medezeggenschap). Meer informatie over LOF is hier te vinden.

De medezeggenschapslijn

De medezeggenschapslijn is elke woensdag te bereiken via 030 2304050 en dagelijks via de mail: medezeggenschapslijn@lsvb.nl.
Medezeggenschapsraden van hogescholen en universiteiten kunnen terecht bij de Medezeggenschapslijn van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), Landelijk Overleg Fracties (LOF) en Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). Het nummer is voor medezeggenschapsraadsleden die behoefte hebben aan (juridisch) advies over rechten en procedures. Goede kennis van de eigen rechten is noodzakelijk, omdat studenten tegenover bestuurders staan met vele jaren meer ervaring.

De mogelijkheid om naar de geschillencommissie te stappen is een voorbeeld van een recht waar medezeggenschapsraden vaak weinig bekend mee zijn. Door meer informatie en begeleiding te bieden wil de LSVb de drempel voor deze procedure verlagen. Ook hebben medezeggenschapsraden de beschikking over een aantal nieuwe rechten. Een voorbeeld hiervan is het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.

WHWatisdat!?

Als medezeggenschapper kom je met veel bestuurlijke teksten, wetten en regels in aanraking. Het is daarom goed voor te stellen dat je je in de eerste maanden compleet in het diepe gegooid voelt. Nu kun je op deze website natuurlijk de eerste houvast vinden, maar in het boekje WHWatisdat!? staat de WHW volledig voor studenten beschreven. Hierin kun je terugvinden wat artikelen precies betekenen, hoe je eigen initiatieven moet ontplooien en kun je voorbeelden lezen hoe bijvoorbeeld een OER elders behandeld werd. Ook staan in dit boekje handige tips over vergaderen, lobbyen en het efficiënt lezen van bestuursvoorstellen.

In oktober 2016 is de vijfde editie van het boekje verschenen. Download hier het digitale WHW-boekje.

Je kunt het hardcopy boekje hier bestellen

OC-Wijzer

Voor opleidingscommissieleden en studenten die zich bezighouden met medezeggenschap is de OC-Wijzer een handige handleiding. Soms voel je je compleet in het diepe gegooid: je werkt maar een paar uur per week, maar in deze tijd moet je op een nuttige manier reflecteren op het onderwijs van jouw opleiding. Om je hiermee op weg te helpen hebben het LOF, SOM en de LSVb de OC-Wijzer geschreven. De laatste versie kun je hier downloaden: OC-Wijzer-2017

Wil jij liever een hardcopy van de OC-Wijzer? Deze is te koop voor €6,50 via onze webshop.

Bestel Hardcopy OC-Wijzer