Landelijke Studentenvakbond voor en door studenten

Functieprofielen

Wat verwachten we van het bestuur van de LSVb?

De Landelijke Studentenvakbond behartigt de belangen van heel studerend Nederland. Aan het bestuur de taak om dit zo goed mogelijk te doen! Je taken en verantwoordelijkheden als bestuurslid zijn erg divers: je houdt de organisatie draaiende, je maakt beleid, je draagt de visie van de LSVb uit.

Relevante ervaring, bijvoorbeeld in een (student)bestuur, in de medezeggenschap of bij een lokale studentenvakbond, is een vereiste. Je hebt affiniteit met het hoger onderwijs en met het studentenleven. Je studeert nog of bent net afgestudeerd. Je hoeft dus niet ingeschreven te blijven staan op een hogeschool of universiteit om bestuurslid van de LSVb te zijn. Wel ben je geïnteresseerd in de politiek en je bent maatschappelijk bewust: je bent gemotiveerd om het onderwijs te verbeteren. Je bent scherp en kritisch op politiek en beleid.

Omdat je in teamverband werkt en snel moet kunnen schakelen, ben je flexibel en communicatief sterk. Je bent een kritische denker, die in staat is om beleid en strategie over lange tijd te overzien. Van het bestuur van de LSVb wordt verwacht dat het enerzijds de continuïteit van de organisatie waarborgt, en anderzijds zelf nieuwe initiatieven, projecten en verbeteringen uitvoert. Dat is veel verantwoordelijkheid, maar ook veel vrijheid. Je bent daarom stressbestendig en je kunt goed omgaan met verschillende meningen. Daarnaast wordt er verwacht dat je fulltime beschikbaar bent.

Tot slot: er wordt gestreefd naar een divers bestuur, waarin studenten van zowel hogescholen als universiteiten zijn vertegenwoordigd, uit verschillende steden en verschillende studierichtingen.

 

Functiespecifiek

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de organisatie. Je bent representatief en bevlogen en goed in staat de visie van de LSVb uit te dragen. Je staat sterk in je schoenen en kunt tegen kritiek. Je bent in staat om te schakelen tussen veel verschillende dossiers en beleidsterreinen, aangezien je steeds bereikbaar bent voor media. Je bent verbaal zeer vaardig, je hebt altijd een reactie klaar en je kunt improviseren. Je deinst er niet voor terug zo nodig actie te voeren.

Penningmeester
Als penningmeester ben je secuur en heb je oog voor detail. Je houdt het overzicht en bent goed georganiseerd. Bij voorkeur heb je ervaring met financiële zaken of anderszins affiniteit met financiën. Je kunt strikt zijn, aangezien jij de verantwoordelijkheid draagt voor de financiële beslissingen. De financiën zijn overigens niet je enige portefeuille: afhankelijk van de afwegingen van het bestuur heb je ook andere interne of externe taken.

Vicevoorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid
Alleen de portefeuilles pers en financiën zijn aan een vast bestuurslid gekoppeld. De verdeling van de overige portefeuilles wordt later door het bestuur onderling bepaald. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien nodig op het gebied van pers. Daarom geldt deels hetzelfde functieprofiel als voor de voorzitter. Bij de vicevoorzitter, de secretaris en het algemeen bestuurslid horen geen vaste portefeuilles. Wel zal één van hen de lobby op zich nemen (in het geval de voorzitter dat niet doet), en een ander de verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid. Voor de portefeuillehouders op deze thema’s wordt gezocht naar kandidaten die specifiek over de volgende eigenschappen beschikken:

Personeelsbeleid: als portefeuillehouder personeelsbeleid kun je mensen activeren en motiveren. Je straalt vertrouwen en interesse uit. Wanneer nodig ben je in staat om een zakelijke houding aan te nemen.

Lobby: de lobbyist kan goed netwerken. Je beschikt over overtuigingskracht, je bent breed georiënteerd en voor politiek heb je een grote interesse. Je bent inhoudelijk sterk en kunt het studentenperspectief naar beleid vertalen.