Landelijke Studentenvakbond

Meldpunt selectie

In 2016 heeft er een aanzienlijke beleidsverandering plaatsgevonden omtrent de selectie en loting binnen het hoger onderwijs. Vanaf de aanmelding voor academisch jaar 2017-2018 wordt er niet meer geloot, maar vindt er selectie plaats wanneer er meer studenten zich aanmelden dan dat er opleidingsplaatsen zijn. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om te selecteren op basis van minimaal twee criteria, waarvan er één non-cognitief moet zijn. Hierdoor kan een instelling niet uitsluitend op basis van cijfers selecteren. Echter hebben zij wel de keuze om naast een non-cognitief criterium cijfers in de selectieprocedure mee te nemen. Welke selectiecriteria er concreet per opleiding worden gehanteerd, is overgelaten aan de onderwijsinstelling en de desbetreffende medezeggenschap zelf.

Een ander voortvloeisel van de vernieuwde selectieprocedure is dat de aanmelddeadline voor selectieopleidingen vervroegd is, waardoor studenten zich al vóór 15 januari 2017 moeten aanmelden. Daarnaast worden studenten geacht om zich via Studielink in te schrijven (deze inschrijving opent al op 1 oktober 2016), waar dit voorheen via DUO verliep.

De LSVb maakt zich zorgen over (de voorlichting over) deze nieuwe selectieprocedure. Misstanden omtrent de nieuwe selectieprocedures, voorlichting daarover en/of voorlichting in het algemeen kunnen daarom hier gemeld worden. Deze worden vervolgens gebruikt om de procedures en voorlichting verder te optimaliseren.

Meld selectie!