Landelijke Studentenvakbond

selectie

Wanneer een opleiding meer aanmeldingen verwacht dan het aantal beschikbare plaatsen, stelt de opleiding een studentenlimiet op (ook wel numerus fixus genoemd). De beschikbare plaatsen worden per studiejaar ingevuld door een decentrale selectie. De selectiecriteria worden bepaald door de opleiding. Bij opleidingen met een decentrale selectie zijn er geen studiekeuzeactiviteiten beschikbaar (zie ook inschrijving & matching). Het is dus belangrijk dat je zelf een goed beeld van de opleiding vormt.

Let op! Voor opleidingen met een numerus fixus geldt dat je je uiterlijk 15 januari aangemeld moet hebben.

Hoe werkt de decentrale selectie?

Om voor decentrale selectie in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de selectiecriteria die de onderwijsinstelling stelt. Vervolgens word je op een lijst geplaatst. Hoe hoog je op deze lijst geplaatst wordt, is afhankelijk van in welke mate je voldoet aan de selectiecriteria die de opleiding stelt. Afhankelijk van je nummer wordt je wel of niet geplaatst voor de opleiding.

Stel er zijn 500 plekken en jij hebt nummer 534 dan ben je in eerste instantie niet geplaatst. Echter, wanneer er in dit geval 34 (of meer) aankomende studenten besluiten toch niet deze opleiding te gaan doen, kan je alsnog geplaatst worden en beginnen aan de opleiding.

Onderwijsinstellingen mogen zelf de eisen voor decentrale selectie vaststellen. Zij moeten deze eisen wel tijdig kenbaar maken. Binnen twee weken kun je een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij de Examencommissie.

Selectie aan de poort

Naast decentrale selectie bestaat er onder strikte voorwaarden bij sommige specifieke bacheloropleidingen ook ‘selectie aan de poort’. Deze vorm van selectie houdt in dat onderwijsinstellingen studenten selecteren die naar hun oordeel beschikken over bijzondere kwalificaties. Onder bijzondere kwalificaties kunnen ook eindexamens behoren, in dat geval dien je ten minste te voldoen aan twee bijzondere kwalificaties.

Momenteel is selectie aan de poort toegestaan bij:

  • speciale trajecten in een opleiding die zijn gericht op een hoger niveau (de zogenaamde ‘excellentietrajecten’);
  • kleinschalige en intensieve opleidingen zoals University Colleges;
  • opleidingen die aanvullende eisen stellen, zoals kunstopleidingen.

De Studentenlijn

Heb je een vraag of probleem? De Studentenlijn biedt gratis juridisch advies aan HBO- en WO-studenten die vragen of klachten hebben over bijvoorbeeld hun opleiding, onderwijsinstelling, studiefinanciering of huur.