Landelijke Studentenvakbond

Studenten Overleg Medezeggenschap

Studenten Overleg Medezeggenschap

Het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) ondersteunt studenten in de medezeggenschap op het hbo. Medezeggenschapsstudenten zijn gesprekspartner van het College van Bestuur (CvB) en praten over het voorgenomen beleid, de financiën en (de kwaliteit van) het onderwijs. Bij het SOM kunnen deze studenten terecht voor advies, tips of directe ondersteuning.

Het SOM is uniek in Nederland. Er is geen organisatie die zich zo direct bezighoudt met de ondersteuning en versterking van de hbo-medezeggenschap. Het SOM speelt in op de behoeften en geeft informatie en trainingen.

Activiteiten SOM

Bijeenkomsten
Het SOM organiseert maandelijks bijeenkomsten in Utrecht. Hier komen studentmedezeggenschappers uit het hele land samen om over de praktijk van de medezeggenschap te praten en om inhoudelijk over onderwerpen rondom onderwijs te praten.

Landelijke activiteiten
Samen met het Landelijk Overleg Fracties (LOF) organiseert het SOM enkele keren per jaar landelijke trainingsactiviteiten voor medezeggenschappers: het InWerkWeekend (IWW), de Dag van de OC en de Dag van de Verkiezingen.

Ondersteuning en training
Het SOM dient als vraagbaak en geeft tips en advies bij kwesties waar studenten in de medezeggenschap mee zitten. Daarnaast kan het SOM trainingen geven, bijvoorbeeld over de rechten en plichten van de medezeggenschap, maar ook over vergadertechnieken en trainingen rondom verkiezingen en opvolging.

Contact

Wil je in contact komen met SOM of meer over ze weten? Ga dan naar: www.studentenpolitiek.nl of neem contact op via:

E-mail: som@lsvb.nl
Telefoon: 030-231 64 64
Twitter: @volgSOM
Facebook: Studenten Overleg Medezeggenschap

Bezoekadres:
Landelijke Studentenvakbond (LSVb),
Drieharingstraat 6, Utrecht

Postadres:
Postbus 1335, 3500BH Utrecht