Landelijke Studentenvakbond

Erasmusbeurs

Wanneer je op uitwisseling gaat of stage gaat lopen in de EU of in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Kroatië of Turkije, dan heb je in veel gevallen recht op een Erasmusbeurs. Deze beurs is bedoeld al tegemoetkoming in de extra kosten die een periode in het buitenland met zich meebrengt. Als uitwisselingsstudent blijf je ingeschreven bij je Nederlandse hogeschool of universiteit en betaal je daar je collegegeld. Je Nederlandse studiefinanciering blijft gewoon doorlopen.

Voorwaarden voor een Erasmusbeurs zijn dat jouw hogeschool of universiteit meedoet aan het Erasmusprogramma en de duur van de periode in het buitenland tussen de twee en twaalf maanden is. In het geval van een studie moet ook de gastinstelling meedoen aan het Erasmusprogramma en is de minimale duur drie maanden. Een uitgebreid overzicht van de voorwaarden vind je op de website van wilweg. Voor de Erasmusbeurs gelden vaste bedragen:

* Landen met hoge kosten voor levensonderhoud: €250 per maand
(Hieronder vallen Denemarken, Ierland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Finland, Zweden, Groot Brittannië, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland)
* Landen met gemiddelde kosten voor levensonderhoud: €200 per maand
(Hieronder vallen België, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Kroatië, Cyprus, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slovenie, IJsland en Turkije)
* Landen met lage kosten voor levensonderhoud: €150 per maand
(Hieronder vallen Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije en Macedonië)
Wanneer je op stage gaat dan ontvang je een studiebeurs + 100 euro stage toelage. Je instelling is verantwoordelijk voor het toekennen van een Erasmusbeurs. Ga dus langs bij de international office van jouw hogeschool of universiteit voor meer informatie.

Gedurende je studie kan je meerdere malen een Erasmusbeurs aanvragen. Per opleiding geldt hiervoor een maximale duur van 12 maanden (dit geldt dus zowel voor je bachelor, master, als tijdens je PhD.)