Wat doet de LSVb?

Wij zetten ons in voor kwalitatief goede studentenkamers voor een eerlijke prijs! Op het gebied van huisvesting houdt de LSVb contact met alle belangrijke actoren in het huisvestingsveld als het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kences; de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, Vastgoedbelang (vereniging van particuliere beleggers in vastgoed) en natuurlijk de lidbonden van de LSVb. Wij zetten ons in voor kwalitatief goede studentenkamers voor een eerlijke prijs.

Check je kamer

Jaarlijks maakt de LSVb een rapportage van alle ingevulde huurprijschecks, de zogenaamde Check je kamer rapportage. Het doel hiervan is meer inzicht te krijgen in de prijzen van de studentenwoningmarkt en hiervoor meer aandacht te vragen.

Hulpdiensten

Wij proberen alle studenten natuurlijk zo goed mogelijk op weg te helpen. We waarschuwen studenten voor huisjesmelkers en proberen het gemakkelijker te maken voor studenten om een goede kamer te kunnen vinden. In 2017 lanceerde de LSVb de Housing hotline voor internationale studenten. In het jaar daarvoor creëerde de LSVb ook een meldpunt voor het kwijtraken van huurtoeslag voor studenten (BAG registratie). Daarnaast helpt de studentenlijn met alle problemen waar zowel Nederlandse als buitenlandse studenten mee te maken krijgen.

Kamernood

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de kamernood bracht de Landelijke Studentenvakbond jaarlijks de ‘Kamernoodinventarisatie‘ uit. In 2013 bleek de kamernood opgelopen te zijn tot bijna 30.000 eenheden. Dit vindt de LSVb onacceptabel en daarom moet er meer studentenhuisvesting gerealiseerd worden. Dit betekent niet alleen nieuwbouw, maar ook leegstand moet benut worden. Tegenwoordig brengt Kences (brancheorganisatie voor studentenhuisvesting) ieder jaar door middel van een uitgebreid woonwensen onderzoek de situatie van studentenhuisvesting in Nederland in kaart onder de noemer ‘Landelijke Monitor Studentenhuisvesting’. Aan dit onderzoek doen ruim 40.000 studenten mee.

Landelijk actiecomité studentenhuisvesting (LAS)

Alle belangrijke partijen die te maken hebben met studentenhuisvesting zijn verenigd in het Landelijk Actiecomité Studentenhuisvesting (LAS). De betrokken partijen hierbij zijn: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kences; de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, de VSNU; vereniging van universiteiten, de HBO-raad; overkoepelende vereniging van HBO-instellingen, Vastgoedbelang; vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, de G4 en de Kennissteden; waarin de studentensteden vertegenwoordigd zijn, en natuurlijk de Landelijke Studentenvakbond.

Van 2011-2016 liep het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, dit was een belangrijke stap om de kamernood te lijf te gaan. In deze periode is veel extra studentenhuisvesting gerealiseerd. Momenteel wordt er binnen het LAS verder gewerkt aan de hand van drie onderwerpen: Duurzaamheid, Internationalisering en ‘Beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit’.