Landelijke Studentenvakbond

Houd het onderwijs bereikbaar, red het OV!

Kom naar De Kracht van het HBO Energietoeslag? Dit kun jij als student doen! Houd het onderwijs bereikbaar, red het OV! Studentenlijn Studentenwelzijn Fonds

Veel scholieren en studenten zijn afhankelijk van het openbaar vervoer om naar hun onderwijs te komen. Nu een aanzienlijk deel van het OV onder druk staat door lage reizigersaantallen, personeelstekorten en inflatie, komt ook de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het onderwijs in het geding.

Hoewel het kabinet een ‘coronavangnet’ heeft beloofd, is dat nog niet genoeg om te voorkomen dat dienstregelingen en OV-lijnen krimpen of zelfs verdwijnen. Als de overheid niet voor een écht vangnet zorgt, dreigt er een kaalslag in het OV. Voor jongeren die vaak geen auto hebben en afhankelijk zijn van het OV, betekent dit dat onderwijs een stuk minder bereikbaar wordt.

Scholen zijn een verzamelplaats voor scholieren en studenten uit de hele regio, zeker buiten de Randstad. Daarvoor zijn dienstregelingen en buslijnen nodig die regelmatig rijden en goed aansluiten. Een bus waarvan de dienstregeling gehalveerd wordt, kan een half uur langer wachten betekenen. Daarom roepen wij het kabinet en de verantwoordelijke staatssecretaris Vivianne Heijnen op: kom op Prinsjesdag (20 september) met een reddingsplan voor het OV, zodat ons onderwijs bereikbaar en toegankelijk blijft!