Landelijke Studentenvakbond

FAQ: Een jaar gratis studeren voor elke student

FAQ: Een jaar gratis studeren voor elke student Studentenlijn Medezeggenschap Onderzoeksbureau Trainingen op Maat

Wat willen wij?
Wij willen dat elke student een jaar extra studeren krijgt zonder hiervoor collegegeld te hoeven betalen. Dit stellen we voor ter compensatie voor de geleden schade tijdens de coronacrisis. Tevens moet de studiefinanciering verlengd worden zodat studenten gedurende het extra collegegeld ook nog hun aanvullende beurs en studentenreisproduct kunnen ontvangen. Ook moet de mogelijkheid om te lenen met een jaar verlengd worden.

Waarom een jaar gratis studeren voor alle studenten?
De coronacrisis heeft een grote impact op studenten gehad. Sommige studenten hebben door de veranderingen in het onderwijs en de tekorten op de stagemarkt studievertraging opgelopen. Anderen studenten verloren hun bijbaan en moesten hogere studieschulden aangaan. Onder een brede groep studenten heerst het gevoel dat ze een belangrijk deel van hun studententijd en brede ontwikkeling gemist hebben en dat de onderwijskwaliteit niet hetzelfde is. Tot slot zijn er studenten die zich willen omscholen omdat ze afstuderen in een sector die door de coronacrisis hard geraakt wordt.

Een jaar studeren zonder collegegeld biedt voor al deze groepen een uitweg. Studenten die hun bijbaan kwijtraakten hoeven geen collegegeld te betalen volgend jaar en kunnen zo hun studieschulden alsnog beperken. Studenten met studievertraging kunnen zonder zorgen een jaar doorgaan. Studenten met zorgen over de onderwijskwaliteit of hun bredere ontwikkeling naar aanleiding van de lockdown kunnen zonder kosten een extra jaar studeren. Dit voorstel maakt ook omscholing mogelijk. 

Voor wie geldt een jaar extra studeren?
Het voorstel geldt voor alle studenten die tijdens het collegejaar 2020 – 2021 ingeschreven stonden bij een Nederlandse hoger onderwijsinstelling. Ook studenten die dit jaar afstuderen moeten de mogelijkheid krijgen om door te studeren. Denk hierbij aan studenten die extra vakken willen doen, een tweede master of een minor. Zo kunnen zij hun studententijd alsnog op een goede manier afronden. Onderwijsinstellingen moeten dus flexibel omgaan met studenten toelaten die hun opleiding al afgerond hebben. Tevens moet het extra jaar ook op een ander moment inzetbaar zijn voor studenten die zich later willen omscholen.

Als we het collegegeld schrappen voor volgend jaar krijgen hogescholen en universiteiten dan nog voldoende inkomsten?
Hoewel veel lessen online zijn en ruimtes niet gebruikt worden zijn hoger onderwijsinstellingen niet goedkoper uit geweest gedurende de coronacrisis. Gebouwen en personeel moeten nog steeds doorbetaald worden. Daarom kunnen we de hogeronderwijsinstellingen niet zelf laten opdraaien voor het schrappen van het collegegeld. Dit voorstel moet gefinancierd worden vanuit het ministerie van onderwijs.

Kost het niet te veel geld?
Jongeren vangen de hardste klappen van de coronacrisis, maar krijgen de minste steun. Voor de studenten van het collegejaar 2020 – 2021 is er geen compensatie voor studievertraging en inkomensverlies. Tegelijk is deze groep wel de eerste om de deur gewezen als er ontslagen zijn en de laatste om aanspraak te kunnen maken op sociale zekerheid. Tevens zien de arbeidsmarktperspectieven er niet goed uit.

De kosten van het eenmalig schrappen van het collegegeld en het verlengen van de studiefinanciering staat in schril contrast met de tientallen miljarden die vrijgemaakt zijn voor steunpakketen voor werknemers en werkgevers. Het kost minder dan het steunpakket van bijvoorbeeld de KLM. Studenten hebben steun minstens even hard nodig en kunnen op dit moment nergens aanspraak op maken. Daarmee staat de maatregelen goed in verhouding tot de steun die er voor andere groepen in de samenleving al is. 

Waarom gaat het voorstel van GroenLinks en D66 om studenten met studievertraging te compenseren niet ver genoeg?
Donderdag 4 februari werd bekend dat een meerderheid van de Tweede Kamer een voorstel van GroenLinks en D66 steunt om studenten met studievertraging een jaar extra studeren te geven. Dit is een belangrijk stap in de goede richting, maar biedt voor veel studenten geen oplossing. Studievertraging is namelijk maar een van de problemen waar studenten nu mee worstelen. Met ons voorstel wordt ook antwoord gegeven op de zorgen van studenten die geen studievertraging oplopen, maar wel een belangrijk deel van hun brede ontwikkeling gemist hebben of inkomensverlies leden.

Waarom niet alleen de studiefinanciering verlengen?
Twee hogescholen riepen in een brandbrief naar de premier op om enkel de studiefinanciering te verlengen. Dit is een goede uitkomst voor studenten met een aanvullende beurs die hier dan langer aanspraak op kunnen maken en voor het studentenreisproduct. Voor studenten zonder een beurs zou een verlenging van de studiefinanciering echter enkel meer studieschulden opleveren. Ook biedt het geen antwoord op inkomensverlies van studenten. Daarom is het belangrijk om naast de studiefinanciering verlengen, ook het collegegeld te schrappen.