Landelijke Studentenvakbond

Overige contactinformatie

Studentenlijn
Telefoon: (030) 231 30 29
Neem contact op met de Studentenlijn

Landelijk Overleg Fracties (LOF)
Telefoon: (030) 231 64 64
E-mail: lof@lsvb.nl

Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM)
Telefoon: (030) 231 64 64
E-mail: som@lsvb.nl

Training op Maat (ToM)
Telefoon: (030) 230 40 50
E-mail: trainingen@lsvb.nl