Landelijke Studentenvakbond

John van Harten

Iedereen heeft recht op onderwijs, maar het is nog altijd niet vanzelfsprekend dat iedereen die dat wil ook daadwerkelijk kan gaan studeren. Dit komt door zelfselectie, het leenstelsel en andere beperkende maatregelen. Er valt kortom een wereld te winnen op het gebied van onderwijstoegankelijkheid. Eenmaal binnen een onderwijsinstelling blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs soms ook nog een impuls kan gebruiken. Hierin is het belangrijk dat studenten goed worden meegenomen. Wij moeten na het behalen van ons diploma immers een bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Studeren staat echter niet alleen in het teken van die bijdrage aan de maatschappij. Het is ook voor jou als individu van belang je persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Op kamers gaan kan hier bij helpen, maar niemand wil bij een huisjesmelker terecht komen.

De LSVb zet zich in op al deze onderwerpen en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Mijn studie (Religie en Beleid) en mijn ervaringen in de medezeggenschap en als assessor van de faculteit Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen bij de Radboud Universiteit zijn daarbij nuttig. Als vicevoorzitter ga ik mij in het bijzonder bezig houden met huisvesting en onderwijskwaliteit. Iedere student moet veilig en betaalbaar kunnen wonen en een studie kunnen volgen waarbij de kwaliteit op orde is.