Landelijke Studentenvakbond

Bindend studieadvies sluit geschikte studenten uit van onderwijs

maandag 08 juli 2019

05-07-2019 – De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met het vandaag gepubliceerde onderzoek ‘Het bindend studieadvies in het hoger onderwijs’ naar de werking van het bindend studie advies (BSA). Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat, zoals de LSVb al langer bepleit, het BSA niet werkt. Waar het bedoeld is om de student op de juiste plek te krijgen, gebruiken instellingen het vaak als verkapt selectiemiddel. Het onderzoek pleit dan ook voor een verlaging van het BSA, volgens de LSVb mag het BSA echter volledig van de baan. Voorzitter LSVb Alex Tess Rutten: ”Het bindend studieadvies helpt studenten niet om een betere keuze te maken. Integendeel, het zorgt ervoor dat studenten die wel degelijk op hun plek zitten, maar niet de studiepunten grens weten te behalen van hun opleiding worden gestuurd met alle gevolgen van dien.”

Het onderzoek stelt dat één van de gevolgen van het BSA is dat studenten die geschikt zijn van hun studie afgestuurd worden. Hieruit blijkt dat het BSA als selectiemiddel na de poort wordt gebruikt om studenten die kans hebben op vertraging weg te sturen. In de meeste gevallen is er daarnaast amper sprake van begeleiding van de student gedurende het eerste jaar en wordt het BSA aan de student aangekondigd via een geautomatiseerde brief. De student staat dus duidelijk niet centraal. De LSVb vindt dit onacceptabel. Studenten hebben het recht om een voor hen geschikte studie te volgen en zijn zelf het beste in staat om te bepalen of zij op hun plek zitten. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat studenten opstartproblemen kunnen ervaren bij het beginnen aan een nieuwe levensfase. Rutten: “Verhuizen naar een nieuwe stad, wegwijs worden op een instelling en wennen aan een nieuwe leeromgeving vraagt financieel en emotioneel veel van studenten. Dit vergroot het risico dat studenten de verplichte studiepunten grens niet halen”.

Naast het feit dat geschikte studenten onterecht van hun studie afgestuurd worden heeft het BSA ook grote financiële consequenties. Uit een onderzoek onder Amsterdamse studenten blijkt zelfs dat 92% van de studenten na het behalen van een negatief BSA alsnog aan een vergelijkbare studie aan een andere instelling begint.[1] Deze studenten betalen voor hetzelfde diploma een extra jaar collegegeld en moeten een extra jaar geld lenen om van te kunnen wonen en eten. Ook voor instellingen is het BSA een dure grap, instellingen krijgen namelijk slechts de nominale studieduur van een opleiding vergoed. De instelling waar de student opnieuw begint wordt dus een jaar minder bekostigd voor de student. Omdat studenten meestal geen vrijstellingen kunnen krijgen voor vakken die ze al wel behaald hebben betekent dit dat er een jaar aan investeringen wordt weggegooid. Rutten: “Het is zeer ernstig dat studenten van de instelling gestuurd worden omdat het in het eerste jaar niet meteen soepel liep. Een studiejaar is zowel voor de samenleving als voor de student te duur om op basis van voorbarige conclusies zomaar weg te gooien”.

De minister geeft in haar brief aan dat elke onterecht afgewezen student er één teveel is. In september probeerde zij daarom de BSA norm al te verlagen, helaas hield de Kamer haar tegen. De Kamer gaf aan deze keuze juist bij de instellingen te willen laten. Daarom roept de LSVb de instellingen op om het BSA af te schaffen en te veranderen naar een advies, om zo samen met de student te kijken naar waar deze het beste op zijn of haar plek zit.  Zodat studenten niet onnodig vertragen en geen onnodige kosten hoeven te maken en er verantwoord wordt omgegaan met onderwijsgelden en studenten.

[1]  Cornelisz, Ilja, et al. “The Consequences of Academic Dismissal for Academic Success.” Studies in Higher Education, 2019: https://acla.amsterdam/workingpapers-wp20181/


Gerelateerd